ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Автор(и)

  • О. В. Кузьменко
  • В. Г. Чорна
  • С. О. Островський

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.23

Ключові слова:

штучний інтелект, правове регулювання, розумова діяльність, стратегія розвитку, використання штучного інтелекту.

Анотація

Анотація. В даній статті проаналізовано правове регулювання запровадження та використання штучного інтелекту. Активне впровадження штучного інтелекту в різноманітні сфери життя суспільства приносить не лише переваги, але й ставить перед нами питання про можливі ризики та відповідальність за дії, здійснені за допомогою цих технологій. Відомо, що згідно з прийнятими міжнародними правовими нормами, збитки, спричинені незаконними діями, повинні бути компенсовані особою, яка відповідає за ці дії. Проте, у контексті штучного інтелекту, який не вважається суб’єктом правовідносин, виникає складність визначення відповідальності. Питання про юридичну відповідальність штучного інтелекту залишається предметом дискусій серед фахівців. З одного боку, існує думка про можливість застосування засад цивільної відповідальності до штучного інтелекту, якщо він діє автономно без безпосередньої участі людини. З іншого боку, підходи до визначення відповідальності за кримінальні або адміністративні порушення не можуть бути однаково застосовані, оскільки вони вимагають наявності усвідомленої поведінки. Однією з унікальних характеристик штучного інтелекту є його здатність до самонавчання, що може імітувати деякі функції людського мозку. Це ставить під сумнів аргумент про неможливість штучного інтелекту усвідомлювати неправомірність своїх дій. Водночас, поточні розробки в області самонавчання не дозволяють стверджувати про наявність у штучного інтелекту свідомості аналогічної людській. Питання правового регулювання діяльності штучного інтелекту вимагає комплексного підходу, який би забезпечував не тільки захист прав людини та суспільних інтересів, але й сприяв подальшому розвитку та інтеграції інноваційних технологій. Розробка та впровадження ефективного правового механізму, здатного адаптуватися до швидких технологічних змін, стане ключовим завданням для юристів, законодавців та всього міжнародного співтовариства. Акцентовано увагу, що впровадження правового регулювання штучного інтелекту є критично важливим для забезпечення його безпечного та етичного використання.

Посилання

European Commission. (2020). White Paper On Artificial Intelligence – A Europeanapproach to excellence and trust, Brussels, 19.2.2020, COM(2020) 65 final.https://ec.europa.eu/info/publications/whitepaper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to theprocessing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive95/46/EC

Смірнов І. Правове регулювання штучного інтелекту: міжнародний досвід та українські перспективи. URL:https://biz.ligazakon.net/analitycs/223351

Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні. Розпорядження Кабінету міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text

Регулювання штучного інтелекту в Україні: презентуємо дорожню карту URL: https://thedigital.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Кузьменко, О. В., Чорна, В. Г., & Островський, С. О. (2024). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Київський часопис права, (1), 173-177. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.23

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають