Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри фінансового права, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
E-mail: kuzmenko.kyivchasprava@kneu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0830-766X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209009200
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29348588

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Гуржій Тарас Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Київський національний торговельно-економічний університет
E-mail: hurzhii.kyivchasprava@kneu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3348-8298
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209006607
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/27475890 (M-5542-2016)

Дмитренко Емілія Станіславівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
E-mail: dmytrenko.kyivchasprava@kneu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1469-052X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215321566

Кожура Людмила Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
E-mail: kozhura.kyivchasprava@kneu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4100-9530

Ортинська Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
E-mail: ortynska.kyivchasprava@kneu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5061-5340
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194467401
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/24448832,
https://app.webofknowledge.com/author/record/20281467

Стрельченко Оксана Григорівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Національна академія внутрішніх справ
E-mail: strelchenko.kyivchasprava@kneu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5965-9764
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29596568

Фатхутдінов Василь Гайнулович, доктор юридичних наук, професор, начальник, Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області
E-mail: fatkhutdinov.kyivchasprava@kneu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1231-5379
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35122800,
https://app.webofknowledge.com/author/record/19179615

Чорна Вікторія Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та фінансового права, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
E-mail: chorna.kyivchasprava@kneu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6072-0283
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211311516
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/13399262

Войцех Войтила, доктор гуманітарних наук, науковий співробітник, Технолого-гуманітарний університет ім. Казимера Пуласького в Радомі, Польща
E-mail: voityla.kyivchasprava@kneu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5482-705X