Мета та завдання

Метою наукового журналу «Київський часопис права» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних питань.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі юридичних наук;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень юридичної науки;

– сприяти розширенню зв'язків Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з науковими та освітніми спільнотами.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень із юридичних наук.