Тематичні розділи

· Теорія та історія держави і права;

· Конституційне та муніципальне право;

· Цивільне та господарське право і процес;

· Трудове право, право соціального забезпечення;

· Екологічне і земельне право;

· Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;

· Кримінальне право, кримінологія;

· Кримінальний процес, криміналістика;

· Міжнародне право.