ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ МОРЕПЛАВСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. А. Пальченко
  • В. П. Самойловська

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.36

Ключові слова:

міжнародний договір, торговельне мореплавство, міжнародні організації, правовий статус

Анотація

Розглядаються особливості застосування міжнародних договорів в національному торговельному мореплавстві України. Досліджуються форми взаємодії морського права України та міжнародних договорів в сучасному суспільстві. Дослідження основних проблем правового статусу міжнародних договорів України у законодавстві України, їх місця у системі джерел національного права. Аналізуються проблеми чинності міжнародних договорів, застосування їх при здійсненні торговельного мореплавства та місце в правовій системі держави. Основним і первинним елементом системи міжнародного права є міжнародна правова норма. Під міжнародною правовою нормою розуміється створене за угодою суб’єктів формально визначене правило, що регулює міждержавні відносини шляхом запровадження прав і обов’язків для таких суб’єктів і яке забезпечується юридичними механізмами. Міжнародний договір вважається універсальним джерелом, оскільки його юридична сила випливає із загального міжнародного права. В міжнародному праві держави і міждержавні організації посідають головне місце, оскільки міжнародне право походить від природи, виду та сутності суб’єктів міжнародного права. Міжнародне право служить інтересам і потребам вказаних суб’єктів, регулює відповідні суспільні відносини між ними, визначає їхній статус, права і обов’язки, оскільки на все це є воля відповідних суб’єктів міжнародного права. Правові відносини, що стосується укладення договорів і набрання ними чинності, є предметом права міжнародних договорів як частини міжнародного права і врегульовується нормами Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. Ключовим у цьому випадку є те, що ця група відносин стосується лише суб’єктів міжнародного права. Друга ж сфера правових відносин набагато складніша та проблемна, стосується безпосередньо дії міжнародного права для національного, форм та способів його застосування та вирішення конфліктів між нормами національного та міжнародного права. І саме ці проблеми є предметом правового регулювання національного права.

Посилання

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів : Міжнародний акт від 23.05.1969. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU69K01 (дата звернення: 15.12.2022).

Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-вр#Text (дата звернення: 15.12.2022).

Мицик В.В. Міжнародне публічне право. Основи теорії : підручник. Том 1. Харків : «Право», 2021. 416 с.

Мицик В.В. Міжнародне публічне право. Основи галузі : підручник. Том 2. Харків : «Право», 2021. 624 с.

Пальченко А.А. Міжнародне морське право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання). Херсон : Олді+, 2022. 120 с.

Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 р. № 2042-IX дата оновлення 15.02.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Texta (дата звернення: 15.12.2022).

Про Міжнародну морську організацію : конвенція Міжнародної морської організації від 01.01.1982 р. №3938-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_219#Text(дата звернення: 15.12.2022).

Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду : Міжнародний акт від 26.06.1945 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 15.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Пальченко, А. А., & Самойловська, В. П. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ МОРЕПЛАВСТВІ УКРАЇНИ. Київський часопис права, (4), 240-245. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.36

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО