ВІЙСЬКОВА БЕЗПЕКА: АНАЛІЗ СТАНУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Р. П. Лаврьонов

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.23

Ключові слова:

національна оборона, національні інтереси, загрози національним інтересам, стратегічне управління, показники військової небезпеки, методи оцінки військової небезпеки

Анотація

У статті розглянуто підходи до вибору показників військової небезпеки з метою здійснення оцінки загроз національним інтересам держави. Акцентується увага на гострій необхідності уважного ставлення до аналізу динаміки змін військово-політичної ситуації та оцінки рівня військової небезпеки для України. Сформульовано необхідність використання наукового підходу до прогнозу рівня військової небезпеки для України як геополітичного гравця. Своєрідність сучасних підходів до захисту України від зовнішньої агресії, визначається характером змін глобальної та регіональної систем безпеки, перехідним станом пострадянських країн, до складу яких входить і Україна. На теперішній час на балансі Збройних Силах України перебуває значна кількість військових об’єктів, які викликають у собі визначену загрозу виникнення на них надзвичайних ситуацій або аварій техногенного характеру. До ключових об’єктів можна прирахувати склади, бази, арсенали (боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та інших небезпечних або отруйних речовин), а також виробничо-ремонтні підприємства, підпорядковані Міністерству оборони України, що мають на своїй території небезпечні технологічні об’єкти або на яких виконуються роботи по ремонту, обслуговуванню та утилізації боєприпасів та інших небезпечних речовин. Безпекове середовище довкола України складне та динамічне. Через збройний конфлікт на сході України, боротьбу за вплив на світові фінансові та енергетичні потоки посилюється глобальна воєнно-політична нестабільність. Провідні держави підвищують розміри воєнних витрат, активізують розробку нових зразків озброєння, підвищують інтенсивність військових навчань. Серед основних завдань, що вимагають пріоритету першочергового вирішення у процесі формування умов безпеки, особливу увагу заслуговують наступні: оптимальне співвідношення між різними факторами робочого середовища, що забезпечує мінімально несприятливі умови для співробітників; встановлення, легалізація певних правил виключення; розробка конкретних заходів щодо покращення умов праці та забезпечення їх безпеки на основі використання у виробництві новітніх досягнення науки та техніки.

Посилання

Наказ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 : Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. (дата звернення 28.01.2022).

Наказ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 : Воєнна доктрина України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015 (дата звернення 28.01.2022).

Наказ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 : Про Стратегію національної безпеки України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення 28.01.2022)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 1118-р : Концепція першочергових заходів реформування системи МВС. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR141118.html (дата звернення 28.01.2022).

Наказ Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016 : Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (дата звернення 28.01.2022)

Наказ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/201 : Стратегічний оборонний бюлетень України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0006525-16 (дата звернення 28.01.2022).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1189 : Стратегія розвитку Державної прикордонної служби. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/strategiya-rozvitku-derzhavnoi-prikordonnoisluzhbi-ukraini-shvalena-rozporyadzhennyam-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-23-listopada-2015-roku-1189-r/(дата звернення 28.01.2022).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 1149 : Концепція інтегрованого управління кордонами. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248619108 (дата звернення 28.01.2022).

Воєнна доктрина України. URL: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 (дата звернення 28.01.2022).

Сайт Президії НАН України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Presidium/Pages/default.aspx (дата звернення 28.01.2022).

Використання потенціалу недержавних аналітичних центрів у формуванні політики національної безпеки : Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gromadyanske-suspilstvo/vikoristannyapotencialu-nederzhavnikh-analitichnikh-centriv (дата звернення 28.01.2022).

Горовий В.М. Надзвичайний інформаційний стан як засіб протистояння інформаційній агресії . Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Київ, 19 березня 2018 року). Київ : Центр навч. наук. та період. видань НА СБ України, 2015. С. 224–232.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Лаврьонов, Р. П. (2023). ВІЙСЬКОВА БЕЗПЕКА: АНАЛІЗ СТАНУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. Київський часопис права, (4), 149-156. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.23

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ