ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТВАРИННОГО СВІТУ

Автор(и)

  • М. В. Волченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.9

Ключові слова:

природні ресурси, тваринний світ, навколишнє природнє середовище, адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, тварини, адміністративно-правова охорона, адміністративне провадження, адміністративний процес

Анотація

В даній статті розкрито поняття, види та особливості тваринного світу. Визначено, що тваринний світ – це компонент навколишнього природного середовища, який представляє собою сукупність всіх диких тварин, які постійно перебувають у стані природної волі та мешкають на території України або тимчасово її населяють, в тому числі дикі тварини, які утримуються у напіввільних умовах чи в неволі на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. До особливостей тваринного світу автором віднесено: 1) розкриваючи зміст тваринного світу слід наголосити на тому, що мова йде не тільки про диких тварин, але і про тих тварин, які мешкають у стані природної волі (на суші, у воді, в атмосфері і в ґрунті), часткової волі чи в неволі. Під станом природної волі слід розуміти не обмежений людиною безпосередній природний зв’язок живого з оточуючим середовищем. Цей зв’язок для різних видів диких тварин неоднаковий і зумовлений біологічними особливостями виду. Втрата дикою твариною стану природної волі, або навпаки, набуття твариною, яка була у неволі, цього стану суттєво змінює її режим. Відносини з приводу сільськогосподарських та інших одомашнених тварин, а також тварин, що утримуються в неволі, регулюються не екологічним, а цивільним та іншими галузями законодавства; 2) тварини можуть перебувати на території країни тимчасово або постійно. Ця ознака враховує особливості життєдіяльності мігруючих видів диких тварин. До числа яких відносяться всі організми тваринного походження: звірі, птахи, риби, плазуни, земноводні, комахи та ін.; 3) тваринний світ – це уся сукупність видових і популяційних різноманіть живих організмів на всіх стадіях розвитку, частини диких тварин та продукти їх життєдіяльності; 4) об’єкти тваринного світу перебувають у стані природної волі у просторових межах юрисдикції держави, тобто на території України, включаючи її внутрішні і територіальні моря, повітряний простір, у тому числі в межах виключної (морської) економічної зони України та її континентального шельфу.

Посилання

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 5 червня 1992 року (ратифікована Україною 29 листопада 1994 року). Офіційний вісник України, 2007 р. № 22. Ст. 932.

Офіційна інформація Національного екологічного центру України щодо стану біологічного різноманіття. URL: http://necu.org.ua/bioriznomanittya/

Экологический словарь. Термины и определения по охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности. Словарь, 2010.

Трунцевкий Ю. В. Экологическое право. 2001. 415 с.

Большой юридический словарь (под ред. А.В. Малько). Проспект, 2009.

Левоненский В. С. Право Белоруссии: Понятия, термины, определения. 2002.

Голиченков А.К. Экологическое право России М. : БЕК, 1997. 816 с.

Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 року № 2894-III. Відомості Верховної Ради України, 2002. № 14. Ст. 97.

Веденин Н.Н. Животный мир: проблемы охраны и использования. Журнал российского права, 2002. № 12.

Кузнецов К. К. Административно-правовая охрана рыбных запасов СССР. Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1989. 112 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Волченко, М. В. (2023). ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТВАРИННОГО СВІТУ. Київський часопис права, (4), 66-70. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.9

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО