КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ МОРАЛЬНИХ ТА ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Автор(и)

  • О. С. Бондаренко
  • Д. В. Малетов

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.19

Ключові слова:

корупція, протидія корупції, правові норми, моральні норми, антикорупційні реформи

Анотація

Стаття присвячена важливій та актуальній темі – характеристиці сутності моральних та правових приписів, а також з’ясувати ступінь контроверсійності. Автори зауважують, що протидія корупції є складним та багатогранним завданням. Нині в Україні діє дуже потужна нормативно-правова база антикорупційного спрямування, яке заснована на міжнародним стандартах протидії корупції. Однак, очікування міжнародних партнерів від України стосовно результативності антикорупційних реформ не можуть бути виправданні. Адже, Україна та більшість її міжнародних партнерів перебувають абсолютно на різних етапах становлення державності, розвитку правової свідомості і культури. Наголошено, що для результативності антикорупційних реформ в Україні надзвичайно важливо змінити у свідомості громадян ставлення до цього явища, шляхом усунення толерування та нейтралізації «позитивних» якостей корупції. як моральні, так і правові норми є різновидами соціальних норм, що покликані врегулювати відносини в суспільстві. Водночас моральні норми є своєрідним базисом, що історично виникли набагато раніше, є більш усталеними у свідомості громадян. І не зважаючи на відсутність «єдиної моралі» для всіх, все ж моральні орієнтири людини змінити, оновити чи взагалі сформувати набагато складніше, ніж правові. Адже, правові норми завжди можуть озброїтися засобами державного примусу. Враховуючи викладене, для ефективного та раціонального запровадження тих чи інших норм, потрібна їх відповідність моральним. Це дозволить спростити правозастосування. Моральні норми стали основою для правових, водночас їх суттєва відмінність полягає у тому, що правові норми можуть бути менш «суворими», адже допускають відносність та диспозитивність. Натомість моральні норми є більш імперативними й коригуються досить рідко. На превеликий жаль рівень правової культури та правової свідомості населення в Україні достатньо низький. А відтак правопорушення не вчиняються громадянами не через повагу до права, а лише через елементарний страх покарання.

Посилання

Шайгородський Ю. Суспільна мораль як система цінностей Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі: збірник нормативних актів України / Уклад. : Ю. Ж. Шайгородський, К. П. Меркотан. Київ : Укр. центр політ. менеджменту, 2007. С. 5–20.

Damianus Abun. Moral Standards and Corporation's Moral Responsibility. South American Journal of Management. 2015. Volume 1, Issue 2. URL: https://www.researchgate.net/publication/327221510_Moral_Standards_and_Corporation's_Moral_Responsibility (дата звернення 04.08.2022).

June Price, Jeff Stuewig, and Debra J. Mashek. Moral Emotions and Moral Behavior. Annu Rev Psychol. 2007. № 58. P. 345–372. Doi :10.1146/annurev.psych.56.091103.070145.

Кисляк Л. Н. Відображення норм моралі в Конституції України URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2011/06.pdf (дата звернення 01.08.2022).

Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. Львів: Кальварія, 2005. 376 с.

Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV; ред. станом на 16 сер. 2020 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 40–44. Ст. 356.

Лупало О. А. Деякі проблеми застосування обмеження щодо одержання подарунків в антикорупційному законодавстві. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/13833/1/ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ%20ЄВРОПЕЙСЬКИХ%20СТАНДАРТІ В_p077-083.pdf (дата звернення: 03.18.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Бондаренко, О. С., & Малетов, Д. В. (2022). КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ МОРАЛЬНИХ ТА ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ. Київський часопис права, (2), 124-128. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.19

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ