ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВАХ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ1

Автор(и)

  • О. С. Бондаренко
  • Д. В. Малетов

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.24

Ключові слова:

корупція, воєнний стан, трансформаційні процеси, громадянське суспільство, Державна прикордонна служба

Анотація

Анотація. Стаття присвячена важливій та актуальній темі – характеристиці рівня та сутності впливу війни на корупційні процеси в України. Автори зауважують, що Україна – це європейська держава, що довгий час розвивалася під впливом тоталітарних принципів. Це у свою чергу неминуче вплинуло на сприйняття державницьких процесів громадянами, рівень їх правової культури та правової свідомості. Проблема протидії корупції завжди була однією з основних під час формування державної політики кожної демократичної та правової держави. А відтак центральною під час двох революцій у новітній історії України. Поза тим, не зважаючи на численні правові та організаційні реформи, все ж рівень корупції в Україні лишається досить високим. У лютому 2022 року в історії нашої держави відбулася подія, що докорінно вплинула на життя та свідомість кожного громадянина нашої держави. А відтак на усвідомлення та сприйняття корупції як явища. Аналізування інформаційних ресурсів та сучасних політичних процесів дає можливість виділити дві основні тенденції у корупційних проявах. Перша із них – позитивна та пов’язана з феноменом національної єдності, ключову роль у якому посідає громадськість. Досвід багатьох країн демонструє, що громадська активність є ключовою передумовою подолання корупції, тому що представники громадського суспільства особисто зацікавлені не лише в декларативному існуванні правової, демократичної та соціальної держави, а й у фактичному. Військові дії зуміли об’єднати абсолютно всіх громадян України для протидії спільному ворогу. Ми вважаємо, що це унікальне відчуття єдності може бути використано й у подальшому мирному життя для протидії корупції. Адже, зараз підвищилося значення кожного громадянина, адже кожен намагається сприяти державі у протидії агресору всіма можливими способами: захищаючи державу у лавах ЗСУ чи територіальної оборони, волонтерством чи продовжуючи працювати з метою наповнення державного бюджету. Друга – негативна, що пов’язана з пристосуванням корупційної складової до нових реалій суспільного життя. Як відомо корупція завжди слідує за грошовими потоками, свідченням цього є й зростання медичної корупції під час пандемії COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. В умовах військових дій корупція активно перемістилася у діяльність Державної прикордонної служби.

Посилання

Хабова Т. В. Адміністративно-процесуальні засади запобігання корупції в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2017. 216 с.

Соловйов В. Корупція в державному управлінні як феномен глобалізованого світу. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 4. С. 29–37.

Акімов О. О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні. Державне управління: теорія та практика. 2014. № 1. С. 181–188.

Луговий І. О. Аспекти запобігання конфлікту інтересів в органах Національної поліції. Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції : матеріали круглого столу, 2 листоп. 2018 р. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 87–91.

Kopotun Igor M., Herasymenkо Larysa V., Tykhonova Olena V., Leonenko Maksym I., Shurupova Kateryna V. Public control and counteraction to corruption offences by means of social communications and networks. Revista San Gregorio. 2020. № 42. SPECIAL EDITION (20-31). URL: http://201.159.222.49/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1539/3-IGOR (data of appeal: 24.03.2022).

Скоробогатова А. В. Роль общественных объединений в борьбе с коррупцией. Вестник РУДН. Серия: Политология. 2017. Vol. 19. № 3. С. 303–308.

Бондарчук Г. О. Громадський контроль як механізм протидії корупції: проблеми його реалізації в пенітенціарній системі України. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2013. № 1 (7). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13bohpsu.pdf (дата звернення: 21.01.2021).

Ukase P., Audu B. The role of civil society in the fight against corruption in nigeria’s fourth republic: problems, prospects and the way forward. European Scientific Journal. 2015. vol.11. No. 2. P. 1857–7881

Недовіра до влади – вибухонебезпечна. Радіо Свобода : вебсайт. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25053898.html/ (дата звернення: 24.03.2022).

Війна та згуртованість суспільства. Інститут громадського суспільства : вебсайт. URL: https://www.csi.org.ua/news/vijna-ta-zgurtovanist-suspilstva-viktor-mishhyshyn/ (дата звернення: 24.03.2022).

Климосюк А. Десять років в'язниці, або Як хочуть повертати тих, хто під час війни втік за кордон. Українська правда. 2022. 22 березня. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/22/7333474/ (дата звернення: 24.03.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Бондаренко, О. С., & Малетов, Д. В. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВАХ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ1. Київський часопис права, (1), 159-162. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.24

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ