ЩОДО ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У ЗВʼЯЗКУ ІЗ РАТИФІКАЦІЄЮ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ

Автор(и)

  • М. В. Співак

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.14

Ключові слова:

права людини, гендерна рівність, адміністративна відповідальність, сексуальне домагання, гендерні домагання, форми домагання, гендерні домагання на робочому місці

Анотація

Стаття присвячена аналізу змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у звʼязку із ратифікацією Стамбульської конвенції. Автором проаналізовано законодавчі нововведення, положення Кримінального Кодексу України по відношенню до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлено, що обовʼязковій криміналізації підлягають: психологічне насильство; переслідування (сталкінг); фізичне насильство; сексуальне насильство (включно зі зґвалтуванням, що передбачає різні види сексуальних активностей з особою без її згоди); примусовий шлюб; жіноче обрізання; примусовий аборт; примусову стерилізацію. У той же час, на думку автора, адміністративно-деліктне законодавство теж потребує змін. Наголошено на тому, що нині Кодекс України про адміністративні правопорушення закріплює лише одну норму, що встановлює адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства (стаття 173-2). Наводиться статистика про кількість розглянутих справ про адміністративні правопорушення за статтею 173-2 на сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень». Основний акцент зроблено на необхідності закріплення норм які б визначали адміністративну відповідальність за гендерні домагання та сексуальні домагання на робочому місці. При виробленні пропозицій автором був врахований досвід Швеції. Автор пропонує під гендерними домаганнями на робочому місці розуміти ситуації, коли жінки й чоловіки не є фактично рівними за правами, можливостями й уявленнями про них у наслідок сексизму. Що стосується сексуальних домагань на робочому місці то автор пропонує закріпити два види домагань: вербальні і не вербальні. Автор пропонує доповнити Главу 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 41-4. Право складати протокол про адміністративне правопорушення закріпити за органами Національної поліції і власниками підприємств, установ, організацій або уповноважений ним орган з внесенням відповідних змін до статті 255. Право розгляду справ даної категорії віднести до компетенції районних, районних у місті, міськ чи міськрайонних судів з внесенням відповідних змін до статті 221.

Посилання

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція). Офіційний переклад. Конвенцію ратифіковано із заявами Законом № 2319-IX від 20.06.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text (дата звернення: 21.08.2022).

Як Стамбульська конвенція наближає Україну до ЄС. 21 Червня 2022. URL: https://armyinform.com.ua/2022/06/21/yak-stambulska-konvencziya-nablyzhaye-ukrayinu-do-yes/(дата звернення: 21.08.2022).

В Україні ратифікували Стамбульську конвенцію: чому це важливо. Visit Ukraine Today. URL: https://visitukraine.today/uk/blog/529/v-ukraini-ratifikuvali-stambulsku-konvenciyu-comu-ce-vazlivo (дата звернення: 10.08.2022).

Заява Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій про загрози, які несе в собі Стамбульська конвенція, та недоцільність її ратифікації. 02.12.2021. URL: https://vrciro.org.ua/ua/statements/uccro-statementon-the-threats-posed-by-the-istanbul-convention (дата звернення: 10.08.2022).

Грицай І. О. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика: монографія. К.: «Хай-Тек Прес», 2018. 560 с.

Що таке Стамбульська конвенція й чому святкують її ратифікацію в Україні. Марія Бліндюк. Суспільне культура, 20 червня 2022 р. URL: https://suspilne.media/252040-so-take-stambulska-konvencia-j-comu-svatkuutii-ratifikaciu-v-ukraini// (дата звернення: 12.08.2022).

Кримінальний кодекс України. Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 12.08.2022).

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Кодекс України, Закон, від 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 21.08.2022).

Веб-сайт для пошуку та перегляду документів Єдиного державного реєстру судових рішень. Категорія справ – справи про адміністративні правопорушення – Стаття 173-2. Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. URL:https://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення: 21.08.2022).

Словник ґендерних термінів присвячений основній термінології в галузі ґендеру та фемінізму. Джерело: Шевченко, З. В. (Уклад.). (2016). Словник ґендерних термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю. Відновлено з: URL: http://a-z-gender.net/ua/%D2%91enderni-domagannya.html (дата звернення: 21.08.2022).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Закон України № 2866-IV від 08.09.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (дата звернення: 21.08.2022).

Сексуальні домагання: що робити, куди звертатись, як реагувати? 9 Серпня 2021 Автор: Яна Радченко. URL: https://zmina.info/instructions/seksualni-domagannya-shho-robyty-kudy-zvertatys-yak-reaguvaty (дата звернення: 22.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Співак, М. В. (2022). ЩОДО ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У ЗВʼЯЗКУ ІЗ РАТИФІКАЦІЄЮ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ. Київський часопис права, (2), 93-99. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.14

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО