ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ЗАСІБ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

  • М. В. Співак

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.21

Ключові слова:

управління, прийняття управлінського рішення, охорона здоров’я, інформаційно-комунікаційних технологій, концепція електронної охорони здоров’я

Анотація

Анотація. Стаття присвячена функціонуванню електронної системи охорони здоров’я як ефективному засобу прийняття управлінських рішень в галузі охорони здоров’я. Наголошуєься на тому, що на сучасному етапі реформування, успішна діяльність галузі охорони здоров’я безпосередньо залежить від ефективного використання інформаційних технологій, які виконують особливу роль у вдосконаленні внутрішніх процесів управління. e-Health розглядається автором як технічний елемент системи управління охорони здоров’я, під яким слід розуміти збалансований комплекс окремих видів технічного обладнання спеціальних засобів, або їх поєднання і може в окремих випадках включати людей, що його експлуатують, обслуговують та ремонтують. Кожна частина технічного елементу має певну функцію, що забезпечує реалізацію відповідний споживчої потреби. Наголошується на тому, що у системі треба враховувати вплив на людей які приймають управлінські рішення, як на одну з складових частин технічного елементу. Вказано, що для того щоб управлінське рішення було ефективним і забезпечувало досягнення цілей, воно повинно задовольняти сукупності певних вимог і пройти певні стадії. У статті наводяться етапи провадження е-Health визначені законодавством та розглянуті приклади існуючих систем які підключені до е-Health. Зроблений висновок, що більшість розглянутих систем побудовано на основі клієнт-серверної архітектури, яка забезпечує обмежену кількість функцій – переважно підготовку статистичних звітів і стандартних форм. Не здійснюються заходи щодо впровадження стандартів кібербезпеки на основі стратегічних напрямів розвитку кібербезпеки е-Health. Відсутня інтеграція між системами і вивантаження даних з систем. Розробка управлінського рішення може являти собою як окрему функцію управління, так і входити до складу інших процесів управлінського циклу, тому оптимізацію управління у закладі охорони здоров’я та її ефективний розвиток слід, передусім, пов’язувати з удосконаленням процесів прийняття управлінських рішень.

Посилання

Деякі питання електронної системи охорони здоров’я. Постанова Кабінету Міністрів від 25 квітня 2018 р. № 411 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.01.2022).

Пунда О. О. Організаційно-правові засади формування електронної системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи. Наука, технології, інновації. 2020. № 2. С. 67–74.

Адміністратор Центральної бази даних eHealth України. URL: https://ehealth.gov.ua/ (дата звернення: 01.02.2022).

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». URL: https://www.phc.org.ua (дата звернення: 21.01.2022).

Ключові компоненти системи «Доктор Елекс». URL: https://doctor.eleks.com/product/system-architecture (дата звернення: 02.02.2022).

Дорадо. Компьютерная программа для автоматизации медучреждения (MIS). URL: http://perinatology.com.ua (дата звернення: 02.02.2022).

Медична інформаційна система «МедІнфоСервіс». URL: https://infomed.ck.ua (дата звернення: 28.01.2022).

Електронна лікарня 2.0. URL: https://medcloud.com.ua (дата звернення: 28.01.2022).

Програмний продукт МІС ЕМСІМЕД: новий рівень управління медичними послугами. URL: https://www.mcmed.ua/ua (дата звернення: 28.01.2022).

Медична інформаційна систем «Каштан». URL: https://ciet-holding.com/ua/mis-kashtan (дата звернення: 27.01.2022).

Медична інформаційна система Medics. URL: https://medics.com.ua/ehealth (дата звернення: 28.01.2022).

Поліклініка без черг. URL: https://likar.pb4.com.ua (дата звернення: 28.01.2022).

Askep.net. URL: https://askep.net/about (дата звернення: 28.01.2022).

ClinicaWeb: Медицинская Информационная Система. URL: https://www.medakadem.com (дата звернення: 26.01.2022).

DocDream. URL: https://docdream.com/index.php/uk (дата звернення: 26.01.2022).

Health24. URL: https://blog.h24.ua/reforma (дата звернення: 28.01.2022).

HealthTech. URL: https. // healthtech.com.ua (дата звернення: 26.01.2022).

Helsi. URL: https://reform.helsi.me (дата звернення: 26.01.2022).

MedCardPlus. URL: https://mcplus.com.ua (дата звернення: 26.01.2022).

Medcore. URL: https://medcore.com.ua (дата звернення: 01.02.2022).

MEDSTAR. URL: https://medstar.ua/ru/ehealth-ru (дата звернення: 01.02.2022).

МІС «nHealth2. URL: http://vikisoft.kiev.ua/nhealth (дата звернення: 01.02.2022).

SimplexMis. URL: https://simplexmis.com (дата звернення: 01.02.2022).

Prolisok. URL: https://prolisok.app (дата звернення: 01.02.2022).

Чому висне система eHealth, доводячи до розпачу і лікапів і пацієнтів. «ukrinform.ua» аналітика від 23.07.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3069070-comu-visne-sistema-ehealth-dovodaci-dorozpacu-i-likariv-i-pacientiv.html (дата звернення: 21.01.2022).

Піщиков В. А. Особливості прийняття управлінських рішень менеджерами в охороні здоров’я. Вісник проблеми біології і медицини. 2015. Вип. 2(1). С. 301-305.

Шкробанець І. Розробка моделі оцінювання наукового супроводу прийняття управлінського рішення у сфері охорони здоров’я на регіональному рівні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 4. С. 232-238.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Співак, М. В. (2022). ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ЗАСІБ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Київський часопис права, (1), 136-142. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.21

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО