РОЛЬ «М’ЯКОГО» ПРАВА (SOFT LAW) ЄС У БОРОТЬБІ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 (ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП – БЕРЕЗЕНЬ – СЕРПЕНЬ 2020 Р.)

Автор(и)

  • К. В. Макарчук

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.42

Ключові слова:

«м’яке» право, правові засоби запобігання поширенню пандемії COVID-19, правові механізми Європейського Союзу.

Анотація

Анотація. Аналізуються теорія, безпосередня практика та особливості застосування т.зв. м’якого права ЄС у боротьбі з пандемією COVID-19. Право Європейського Союзу, паралельно і у співпраці з національними ініціативами держав-членів, відіграло важливу, якщо не визначальну, роль у боротьбі з поширенням пандемії на її початковому етапі. На додаток до «звичайних» законодавчих заходів (або, у деяких правових системах, адміністративного нормотворчого процесу у формі урядових чи міністерських постанов) більша частина регулювання боротьби з COVID-19 відбувалася за допомогою циркулярів, інструкцій, вказівок та інших м’яких норм права, що приймалися на рівні усього Співтовариства. Інструменти м’якого права зазвичай не мають повної юридичної сили, але можуть мати юридичні та практичні наслідки: стати правовою основою для розвитку національного законодавства держав-членів ЄС (в галузі боротьби з пандемією), забезпечити нормативну основу для згладжування протиріч між національними та загальноєвропейським законодавством у подоланні пандемії як глобального виклику людству, конкретизації обов’язків інституційного співробітництва тощо. Мінлива нормативність, що характерна для «м’якого» права у боротьбі з пандемією COVID-19, виникла та діяла в складній і дуже гнучкій системі міжнародних, наднаціональних, внутрішніх і субдержавних гравців, як державних, так і приватних. Дослідження ролі «м’якого права» у протидії пандемії COVID-19 у Європі вплинуло на вибір стратегій, заснованих на інструментах «м’якого права» у боротьбі з пандемією на міжнародному рівні (ООН, ВООЗ), де «м’яке» право стало єдиним інструментом, враховуючи відсутність компетенції та/або обов’язкових повноважень у таких питаннях. Аналіз дії м’якого законодавства у відповідний період дозволяє зробити висновок, що вказаний інструментарій допоміг загалом успішно, з найменшими втратами впоратися з кризою, викликаною поширенням COVID-19, на її початковому, найбільш гострому етапі (на рівні ЄС).

Посилання

Eliantonio M., Stefan O. The elusive legitimacy of EU soft law: an analysis of consultation and participation in the process of adopting COVID-19 soft law in the EU. European Journal of Risk Regulation. 2021. Vol. 12(1). pp. 159–175.

Eliantonio M., Korkea-Aho E., Vaughan S. EJRR Special Issue Editorial: COVID-19 and Soft Law: Is Soft Law Pandemic-Proof? European Journal of Risk Regulation. 2021. Vol. 12(1). pp. 1–6.

European Commission. Covid-19. Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services. Official Journal of the European Union. 2020. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07835312-679b-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en

Conclusions by the President of the European Council following the video conference with members of the European Council on Covid-19. European Council. Statements and remarks. 2020. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-europeancouncil-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/

UNHCR Legal Considerations with regard to the EU Commission´s Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). 18 March 2020. URL: https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2020/en/123162

EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences. European Parliament resolution of 17 April 2020 on EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences (2020/2616(RSP)). Brussels. 17 April 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html

The State Aid Temporary Framework. Competition Policy. 2020. URL: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en

Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. 2012. pp. 47–390. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN

European Commission. State aid: Commission will phase out State aid COVID Temporary Framework. Brussels. Statement 12 May 2022. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2980

Johnson E.E., Bailey T.C. Legal lessons from a very fast problem: COVID-19. Stanford law review. 2020. Vol. 73. pp. 89–103.

Lasserre B. Les Principes ELI pour la crise du COVID-19. Recueil Dalloz. 2020. № 28. URL: https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782993220283-recueil-dalloz-n-28-2020-les-principes-eli-pour-la-crise-du-covid-19-recueil-dalloz-n-28-2020/

Baratta R. EU Soft Law Instruments as a Tool to Tackle the COVID-19 Crisis: Looking at the “Guidance” on Public Procurement Through the Prism of Solidarity. European Papers. 2020. Vol. 5. No 1. pp. 365–373.

Commission Recommendation (EU) 2020/518 of 8 April 2020 on a common Union toolbox for the use of technology and data to combat and exit from the COVID-19 crisis, in particular concerning mobile applications and the use of anonymised mobility data C/2020/3300 (OJ L 114, 14 April 2020, 7–15). Document 32020H0518. Access to European Union law. URL: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/518/oj

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Макарчук, К. В. (2024). РОЛЬ «М’ЯКОГО» ПРАВА (SOFT LAW) ЄС У БОРОТЬБІ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 (ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП – БЕРЕЗЕНЬ – СЕРПЕНЬ 2020 Р.). Київський часопис права, (1), 302-308. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.42

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО