ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ЗЛОЧИННИМИ СПІЛЬНОТАМИ

Автор(и)

  • В. С. Бондар

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.36

Ключові слова:

предмет доказування, обставини, що підлягають доказуванню, злочини, учинені злочинними спільнотами.

Анотація

Анотація. У статті розглянуто особливості, притаманні обставинам, які підлягають доказуванню в досудовому розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами, що обумовлені поняттям кримінального правопорушення, підставою кримінальної відповідальності або звільнення від кримінальної відповідальності, загальними принципами призначення покарання, ознаками конкретних складів злочинів. З урахуванням розглянутих особливостей визначено й розглянуто обставини, що входять до предмета доказування по цій категорії кримінальних правопорушень. Обґрунтовано, що особливості предмета доказування в кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені злочинними спільнотами можна охарактеризувати таким чином: 1) доказування в кримінальних провадженнях про злочини, вчинені злочинними спільнотами являє собою вид доказування про сукупність кримінальних правопорушень, основне «ядро» яких можуть складати як однорідні за кримінально-правовими ознаками та тотожні за елементами кримінального процесуального предмета доказування, за криміналістичними засобами та прийомами виявлення їх джерел злочини; 2) оскільки елементами систем, які являють собою серійні злочини є окремі злочини, учинені підозрюваним, та в зв’язку з кожним з цих злочинів відкривалися кримінальні провадження, у подальшому об’єднані в одному провадженні, доказування здійснюються по кожному з них, адже вони мають власний предмет, це стосується фактів учинення кримінальних правопорушень, які кваліфікуються за ознаками реальної сукупності. Виокремлено додаткові ознаки злочинної спільноти (злочинної організації), які певною мірою підтверджують наявність обов’язкових ознак та свідчать про підвищений рівень злочинного лідерства: 1) наявність економічного підґрунтя злочинної спільноти, яка визначається наявністю одного або декількох суб’єктів підприємницької діяльності, які або безпосередньо належать злочинним угрупуванням, або контролюються ними, наявністю у розпорядженні злочинної спільноти загальних коштів, які використовуються для забезпечення її кримінально-протиправної діяльності, використанням наявних у злочинної спільноти можливостей для легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом; 2) етнічний (національний) склад злочинної спільноти, певна «спеціалізація» злочинних угрупувань, наявність міжрегіональних або транснаціональних зв’язків у злочинному середовищі. Зазначено, що перелік таких додаткових ознак не є вичерпним та може доповнюватись у зв’язку з подальшим вдосконаленням.

Посилання

Ангелуца Н.П., Негода А.С. Протидія організованій злочинності кримінально-правовими заходами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 80. Ч. 2. 2023. С. 11-15.

Бондар В.С., Кривонос М.В. Зміст та особливості предмета доказування в кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів. Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 3 (83). С. 195-209.

Бондар В.С., Солодовніков А.Г., Дехтярьов Є.В. Розслідування розбоїв, вчинених організованими групами. Навчально-методичний посібник. Луганськ, ТОВ «Віртуальна реальність», 2014. 276 с.

Вирок Снігурівського районного суду Миколаївської області від 03 грудня 2021 року. Справа № 485/821/21. Кримінальне провадження № 12020150000000234 від 10 серпня 2020 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101593222.

Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27 червня 2023 року. Справа № 308/10118/23. Кримінальне провадження № 12023070000000146 від 15.06.2023 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111809152. Справа № 308/10118/23/

Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об’єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий Часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 152-167.

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 2551, 2552, 2553, 256 Кримінального кодексу України: науково-практичний коментар /А.А. Вознюк, О.О. Дудоров, С.С. Чернявський. Київ: ФОП Маслаков, 2021. 99 с.

Постанова Верховного Суду від 26.05.2022 у справі № 404/352/16-к.

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya (дата звернення: 05.02.2024).

Стратегія боротьби з організованою злочинністю: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р. Відомості Верховної Ради України. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1126-2020 (дата звернення: 05.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Бондар, В. С. (2024). ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ЗЛОЧИННИМИ СПІЛЬНОТАМИ. Київський часопис права, (1), 252-265. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.36

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА