КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА АНАЛІТИКА

Автор(и)

  • В. В. Горб

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.31

Ключові слова:

аналіз, аналітична обробка, аналітика, контррозвідувальна аналітика, контррозвідувальна діяльність, цифрова трансформація, інформаційні системи.

Анотація

Анотація. Акцентовано увагу на активних процесах цифрової трансформації в Україні, сталому розширенні кіберпростору, обумовленому цим множенню цифрових слідів, різнопланової інформації про особу в мережі Інтернет, численних інформаційних ресурсах і цифрових пристроях. Зазначено про існування законодавчо регламентованого попиту на такі відомості серед співробітників правоохоронних органів, контррозвідувальних підрозділів. Окреслено поступову переорієнтацію Служби безпеки України на повсюдне і масове використання інформаційних систем різної функціональної спрямованості, рівня інформаційної структури і масштабу застосування. Виокремлено притаманні внутрішньовідомчій цифровізації проблеми, репрезентовані завдання контррозвідувальної діяльності та вказано на тенденцію до збільшення частки інформаційної роботи, пов’язаної з пошуком і обробленням даних в інформаційних системах. Проведено дослідження семантичного значення термінів «аналіз», «аналітичний», «аналітика» на підставі чого сформовано судження про безмежність і багатогранність етимології аналітики. Вироблено альтернативний термін – «контррозвідувальна аналітика», розкрито його суть і місце в системі інформаційного забезпечення вітчизняної спецслужби, а також притаманні сутнісні ознаки. Наведено сферу використання кінцевого інформаційного продукту контррозвідувальної аналітики. Відмічено дуальну сутність контррозвідувальної аналітики через призму форм і методів контррозвідувальної діяльності й резюмовано на перспективі трансформації контррозвідувальної аналітики в окрему форму контррозвідки. Наведена аргументація такого прогнозу. Надані пропозиції щодо вироблення наукомісткого підходу до впровадження інформаційних систем в Службі безпеки України, забезпечення їх ефективного і квалітативного використання через запровадження інституту контррозвідувальної аналітики в оперативно-службову діяльність підрозділів контррозвідки.

Посилання

Веб-ресурс: Великий тлумачний словник сучасної мови. URL: https://slovnyk.me/dict/vts/аналітичний (дата звернення: 25.11.2023).

Веб-ресурс: Словник іншомовних слів Мельничука. URL: http://slovopedia.org.ua/42/53392/277377.html (дата звернення: 25.11.2023).

Веб-ресурс: універсальна інтернет-енциклопедія Wikipedia, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Аналітика (дата звернення: 27.11.2023).

Веб-сайт юридичної компанії «Центр Санрайз». Загальна інформація про SIS. URL: http://uk.deportation.com.ua/zagalna-informaciya-pro-sis (дата звернення: 28.11.2023).

Захарова В.І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посіб. / В.І. Захарова, Л.Я. Філіпова К.: «Центр учебной літератури», 2013. 336 с.

Мандзюк О.А. Поняття та зміст аналітичної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2017. Вип. 10. С. 171–176.

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI, редакція від 18.10.2023 р., URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-vi#Text (дата звернення: 25.11.2023).

Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 року № 374-IV, редакція від 31.03.2023, URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/374-15#Text (дата звернення: 25.11.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»: Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016, втратив чинність від 27.03.2021, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 92/2016#Text (дата звернення: 25.11.2023).

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р, редакція від 17.09.2020 р., URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 67-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 25.11.2023).

Шашкова Л. О. Аналітика // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналітика (дата звернення: 27.11.2023).

Шилін М.О., Статник О.Ю. До проблеми понять «інформаційне забезпечення» та «інформаційна робота» і їх співвідношення в контррозвідувальній діяльності. Державна безпека України: науковий фаховий журнал. 2008. № 11-12. С. 164-170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Горб, В. В. (2024). КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА АНАЛІТИКА. Київський часопис права, (1), 219-225. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.31

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ