ФОРМИ МОБІНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Автор(и)

  • О. В. Ярощук

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.30

Ключові слова:

булінг, мобінг, психологічний тиск, трудові правовідносини, адміністративна відповідальність, захист честі та гідності.

Анотація

Анотація. Визначено, що запровадження мобінгу відбулося до чинного законодавства України відбулося відносно нещодавно, що при цьому не означає актуальність пошуку шляхів запобігання їх проявав. З’ясовано, що явище мобінгу характеризується високим рівнем латентності; більшість жертв мобінгу переживають заподіяні їм у трудовому колективі мовчки і швидше за ухвалюють рішення про звільнення і у такий спосіб позбавляються страждань від цькувань та пригнічень. Метою статті встановлено у визначенні форм мобінгу як елементу адміністративного правопорушення. Зроблено висновок, що у зарубіжних публікаціях зустрічається збіг категорій мобінг та булінг, тоді, як відповідно до чинного адміністративно-деліктного законодавства України відображено розмежування таких правопорушень. З’ясовано, що відповідно до чинного законодавства мобінг вчинюється у сфері трудових правовідносин, у сфері професійної діяльності особи; тоді як булінг вчинюється у побутовій сфері, а також у сфері освітніх правовідносин. мобінг може бути проявлятися у формах: психологічного терору; колективної агресії; травмування особи; залякування. бути психологічний тиск як форма негативного впливу на особу, спрямована на її емоційний та психічний стан. Визначено, що способами вчинення мобінгу є: небажані коментарі і критика, що може бути у формі постійного нагадування про помилки або недоліки, навіть коли вони не мають суттєвого значення; критика може бути направлена на зовнішній вигляд, професійні навички, рішення або поведінку; приниження і осміяння, що полягає у використанні сарказму, глузування, понижувальних жартів або інших способів, що мають на меті підірвати самооцінку та самоповагу; створення конфліктних ситуацій, що полягає у прояві маніпулятивних дій для створення або збільшення конфліктів з метою викликати стрес та невпевненість; відсутність підтримки та визнання, що може проявлятися у формі відсутності заохочень за успіхи та досягнення особи, відсутності підтримки у важливих ситуаціях, ігнорування успішних виправдань та зусиль; по-шосте, у формі постійного контролю за кожною дією, вимагань пояснень і звітності навіть за незначні справи. Визначено, що психологічний тиск можуть призвести до стресу, тривожності, погіршення самоповаги, депресії та інших психічних проблем. Обґрунтовано, що мобінг необхідно відрізняти від конструктивної критики працівників.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Європейська Конвенція з прав людини : Конвенція Ради Європи від 04 листопада 1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню): Закон України від 1 грудня 2022 року № 2806-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-20#n6

Олішевський О.В. Визначення інформації, що містить пропаганду насильства і жорстокості, у контексті статті 300 Кримінального кодексу України. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2016. № 2(13). С. 58-67.

Сердюк П. П. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2005. 271 с.

Ковальова М., Божук І. Адміністративна відповідальність за мобінг: перспективи внесення змін до законодавства Актуальні проблеми правознавства. 2020. № 4(24). URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41961/1/Ковальова.pdf

Щербюк Н.Ю. Соціально-правові аспекти необхідності регулювання протидії мобінгу у сфері трудових відносин України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 100-103.

Гончарук В.В. Протидія мобінгу у трудових правовідносинах. Вісник ХНУВС. 2020. № 3 (90). С. 70–77.

Занфірова Т.А. Загальні проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014-2017 роки). Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 2. С. 48–50.

Leymann H. The Mobbing Encyclopaedia. URL: www.leymann.se/English/frame.html

Кодекс законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Olweus D., Smith Р. The nature of school bullying: a cross-national perspective. New York: Routledge,1999. P. 7–27.

Heinemann P. P. Mobbning – Gruppváld bland barn och vuxna. Naturoch kultur. Stockholm, 1972. P. 78.

Roland E. Сlassroom influences on bullying. Educational Research. 2002. № 44 (3). Р. 299–312.

Björkqvist К., Оsterman K., Hjelt-Bäck. Aggression among university employees. Aggressive behavior. 1994. P. 173–184.

Einarsen S., Hoel Н., Zapf D., Cooper C. The Concept of bullying at work. Bullyng and emotional abuse in the workplace: International perspectives inresearch and practise. London: Taylor and Francis, 2000. Р. 3–30.

Коляда Т. А. Моббінг у трудових (службово-трудових) відносинах: до постановки проблеми. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 2 (49). С. 265–273.

The broken curve: Effects of the Norwegian Manifesto Against Bullyin. International Journal of Behavioral Development. № 35 (5). Р. 383–388.

Трюхан О. А. Сучасний погляд на актуальні проблеми протидії мобінгу в трудових відносинах. URL: efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/122/3439/7229-1?inline=1

Heinemann P. P. Mobbning – Gruppváld bland barn och vuxna. Naturoch kultur. Stockholm, 1972. P. 78.

О’Moore А., Seigne M., McGuire Е., Smith М. Victims of workplace bullying in Ireland. Irish Journal of Psychology. 1998. № 19 (2–3). P. 345–357.

Adams A. Bullying at work: Нow to Сonfront and Оvercome it. London: Virago, 1992. 195 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Ярощук, О. В. (2024). ФОРМИ МОБІНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ. Київський часопис права, (1), 213-218. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.30

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО