ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДЕКЛАРУВАННЯ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. О. Руденко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.28

Ключові слова:

адміністративний орган, адміністративно-правові відносини, виконавча діяльність, декларування, корупція, об’єкт, розпорядча діяльність, функції.

Анотація

Анотація. В статті сформовано зміст поняття публічного адміністрування декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в Україні. Доведено, що це публічне адміністрування декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в Україні, як адміністративна діяльність спеціальних адміністративних органів та суб’єктів декларування. Вони є зв’язаними сукупністю адміністративних засад, інструментарію та адміністративних процедур, що встановлюються на основі норм адміністративного права, зовнішнім виявом якого є антикорупційне законодавство. Предметом регулювання є питання подання та обробки декларацій та прийняття та цій основі адміністративних актів несприятливого характеру, щодо осіб, які не подали декларації чи вказали в них неправдиві відомості, об’єднаним єдиним задумом ефективного та широкого за суб’єктами запобігання корупційних проявів серед чиновників усіх рівнів. Доведено, що головною рисою публічного адміністрування декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в Україні є розпорядча та виконавча діяльність щодо здійснення превентивної антикорупційної функції виконавчої влади в Україні. Об’єктом аналізованих адміністративних відносин є декларація, з інформацією в ній поданої суб’єктом декларування за певною електронною формою, як об’єкт матеріального світу що характеризується складаною адміністративно-правовою природою, також об’єктом в аналізованій сфері є широка палітра адміністративних дії суб’єктів подання та суб’єктів перевірки декларації. Що характеризує сукупність авторських поглядів на юридичну та публічно-управлінську природу декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в Україні, сформованих на основі енциклопедичних знань, теорії адміністративного права, діючого законодавства та практики адміністративної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Посилання

Декларувати. Словник української мови: в 11 томах. Том 2. 1971. С. 235. 2023. http://sum.in.ua/s/deklaruvaty

Declaration. Dictionary Cambridge. 2023. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/declaration

Рева Ю. Антикорупційне декларування: теорія, правове регулювання, практика. Національний університет «Одеська юридична академія. 2020. http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/13949

Галунько В., Стеценко С., Берлач А., Буханевич О., Ситников О. та ін. Адміністративне право та адміністративний процес України в умовах воєнного стану: колективна монографія / за заг. ред. В. Фелика, В. Курила. Київ: «Видавництво Людмила», 2023. 704 с.

Стеблянко А. Електронне декларування як форма контролю за діяльністю працівників правоохоронних органів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/324264004.pdf

Про запобігання корупції. Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Верховна Рада України. 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Затверджено Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 липня 2021 р. № 449. Верховна Рада України. 2023. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text

НАЗК виявило недостовірні відомості в декларації начальниці податкової Чернігівщини. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2023. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-vyyavylonedostovirni-vidomosti-v-deklaratsiyi-nachalnytsi-podatkovoyi-chernigivshhyny/?hilite=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%9

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Руденко, О. О. (2024). ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДЕКЛАРУВАННЯ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Київський часопис права, (1), 202-206. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.28

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО