ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Б. М. Вєршинін

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.15

Ключові слова:

адміністративна діяльність, адміністративна послуга, адміністративна процедура, адміністративний орган, виконавча та розпорядчу діяльність, господарська діяльність, запобігання корупції, зменшення бюрократії, інвестиція, підтримка, розвиток, справедливість, судовий захист.

Анотація

Анотація. У статті сформовано поняття та розкрито зміст публічного адміністрування інвестиційної діяльності в Україні. Доведено, що це система адміністративної діяльності адміністративних органів, що здійснюється на основі уточнення та реалізації норм адміністративного права, в процесі надання адміністративних послуг здійснення розпорядчі та виконавчі діяльності з метою забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, ефективного використання інвестиційного потенціалу та створення умов для розвитку економіки країни та запобігання корупції у сфері фінансів та економіки. Основними елементами змісту публічного адміністрування інвестиційної діяльності в Україні є адміністративно-правове регулювання, щодо удосконалення законодавства стосовно інвестицій з метою створення чітких, стабільних та сприятливих правил для інвесторів. Спрощення адміністративних процедур та зменшення бюрократії для залучення та обслуговування інвестиційних проєктів. Забезпечення ефективного захисту прав інвесторів та врегулювання суперечок як адміністративний спосіб та незалежними справедливими судами. Утвердження сприятливого інвестиційного клімату шляхом впровадження політик, спрямованих на приваблення інвесторів, включаючи податкові пільги, зниження адміністративних бар’єрів. Розвиток інвестиції в інфраструктуру, яка є ключовою для розвитку економіки та привертання інвестицій, модернізація транспортної, енергетичної, телекомунікаційної та інших видів інфраструктури. фінансова підтримка шляхами розробки і впровадження програм та інструментів фінансової підтримки для інвесторів. Забезпечення пільгового фінансування, грантів та інших фінансових інструменті. Сприяння інноваційній діяльності та створення умов для розвитку високотехнологічних галузей економіки. Підтримка наукових досліджень та розвитку нових технологій. Розвиток людських ресурсів, через забезпечення кваліфікованої робочої сили через освіту, тренінги та розвиток ринку праці. Активна участь стратив них органів в міжнародних ініціативах та співпраця з міжнародними фінансовими установами та іншими країнами учасницями Європейського Союзу та НАТО.

Посилання

Жирій К. Боязке відновлення економіки: чи заживемо краще у 2024. UNIAN. 2024. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/boyazke-vidnovlennya-ekonomiki-chi-zazhivemo-krashche-u-

-mu-12495630.html

Інвестиція. Словник української мови: в 11 томах. Том 4, 1973. С. 24. 2024. URL: https://sum.in.ua/s/investycija

Кірейцев Г. Сутність і класифікація інвестицій. Фінансовий менеджмент Житомир: ЖІТІ. 2001. URL: https://buklib.net/books/21874/

Господарський кодекс України. Верховна рада України. 2024. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Кривда М. Інвестори не хочуть потрясінь і пропонують план. Голос України. 2023. URL: http://www.golos.com.ua/article/216157

Чуницька І., Морозова І. Інвестиційний клімат України: сутність, проблеми та шляхи їх вирішення. Приазовський економічний вісник. 2019. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/21.pdf

Положення про Міністерство економіки України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р.

№ 124). Верховна Рада України. 2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF#Text

Науково-практична програма розвитку виробничого підприємництва в Україні. Звіт про виконану роботу в рамках проведення науково-практичного експерименту щодо виявлення перешкод для заснування нових виробничих підприємств в Україні / за ред. В. Галунька. Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. 24 с. URL: https://ssaals.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Звіт-Науково-практична-програма-НДІПП.pdf

Рагуліна Н. Інвестиційний клімат та методи покращення інвестиційного потенціалу на постконфліктних територіях України. Ефективна економіка № 12. 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6005

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Вєршинін, Б. М. (2024). ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Київський часопис права, (1), 112-117. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.15

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО