РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

  • А. В. Баско

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.13

Ключові слова:

охорона здоров’я, реабілітація військовослужбовців, державна політика у сфері реабілітації військовослужбовців, надання реабілітаційних послуг військовослужбовцям, реабілітаційні центри, стан правового регулювання.

Анотація

Анотація. В статті на виконання мети дослідження визначено стан правового регулювання сфери надання реабілітаційних послуг військовослужбовцям в Україні, з’ясовано систему реабілітаційних методик, які можуть застосовуватись до військовослужбовців, виокремлено серед них найбільш дієві та результативні; здійснено аналіз міжнародних практик впровадження реабілітаційних методик до військовослужбовців та визначено можливості їх впровадження в Україні, досліджено практику розвитку реабілітаційних центрів як одного із напрямків діяльності органів місцевого самоврядування. В результаті дослідження встановлено, що для дієвого функціонування системи реабілітації військовослужбовців в Україні доцільно вжити ряд заходів: по-перше, необхідно розробити програми комплексної реабілітації війсьовослужбовців до розробки яких залучити команду фахівців, яку очолюватиме лікар з фізичної та реабілітаційної медицини, і до якої, за потреби, входитимуть лікарі вузьких спеціальностей відповідно до захворювання пацієнта (кардіолог, травматолог, невропатолог тощо), фахівець з фізичної терапії, фахівець з ерготерапії, а також, при потребі, соціолог, психолог, педагог, юрист, які мають діяти комплексно з взаємною узгодженністю; по-друге, необхідно нормативно урегулювати принципи роботи реабілітаційної команди, її повноваження, місце й функції в системі реабілітації як одного з ключових суб’єктів системи реабілітації; при розробці планів реабілітації пацієнта від етапу надання невідкладної медичної допомоги до амбулаторно-поліклінічного та санаторно-курортного етапів, доцільно враховувати міжнародні стандарти (протоколи) реабілітації; по-третє, організаційно-правові засади впровадження методик реабілітації військовслужбовців доцільно врегулювати в Державній програмі реабілітації військовослужбовців; по-четверте, необхідно перепрофілювання ряду закладів охорони здоров’я у реабілітаційні центри, або створення в міських (районних) закладах освіти повноцінних реабілітаційних відділень з можливістю окремого; по-п’яте підвищити рівень престижності професії фахівця у сфері реабілітації та розширити державні замовлення в ЗВО щодо підготовки таких спеціалістів.

Посилання

Звіт центру здоров’я за 2022 (форма № 51): Офіційний сайт Центру громадського здоров’я МОЗ України. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/statdanMMXIX.html (дата звернення: 17 грудня 2023).

Державна політика у сфері охорони здоров’я : колективна монографія : у 2 ч. / кол. авт. ; упоряд. Я.Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. М.М. Білинської, Я.Ф. Радиша. Київ : НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.

Карамишев Д. В. Державне регулювання інноваційних процесів у системі охорони здоров’я : дис. … докт. наук держ. упр. : 25.00.02. Донецьк, 2007. 494 с.

Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні / за заг. ред. В.М. Лехан, В.М. Рудого. Київ, 2005. 168 с.

Гладун З.С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) : монографія. Тернопіль : Екон. думка, 2005. 460 с.

Управління охороною здоров’я територіальної громади : монографія / за ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. Київ : НАДУ, 2009. 152 с.

Рожкова І.В. Розвиток конкурентоспроможності регіонального управління у сфері охорони громадського здоров’я : монографія. Київ : Фенікс, 2009. 384 с.

Солоненко І.М. Управління організаційними змінами у сфері охорони здоров’я : монографія / І.М. Солоненко, І.В. Рожкова. Київ : Фенікс, 2008. 276 с.

Торбас О.М. Розвиток організаційно-правових засад місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. Економіка та держава. 2010. № 2. С. 35–42.

Borys O. Lohvynenko1, Roman V. Myroniuk1, Olexander P. Svitlychnyy2, Aleksey Y. Prokopenko3, Lidija I. Kalenichenko. Тhe way the health care system in ukraine looks like: international practices within national realities. Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 4 Wiad Lek 2019, 72, 4, 685-691. URL: http://wl.medlist.org/2019_04_35. (дата звернення: 17 грудня 2023).

Воєнно-медична доктрина України: постанова Кабінету міністрів України від 31.10.2018 № 910. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-2018%D0%BF#Text. (дата звернення: 17 грудня 2023).

Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я: Закон України від 03.12.2020 № 1053-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text. (дата звернення: 17 грудня 2023).

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII (зі змінами від 03.07.2020 № 720-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text. (дата звернення: 17 грудня 2023).

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медикопсихологічної реабілітації у Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони України від 04.11.2016 № 591. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16#n12. (дата звернення: 17 грудня 2023).

O. Sokolova, N. Vasiuk, Y. Radysh, Rehabilitation service: terminology, classification, features and principles (the issue of state regulation rehabilitation of the armed forces ukraine). Інвестиції: практика та досвід. № 23/2015. С. 148-154.

Вдовіченко Оксана, Соколова Ірина, Педченко Олександра, Степанова Сніжана, Фролова Ольга. Психологічна реабілітація і супровід ветеранів війни: досвід ізраїлю.Zeszyty naukowe wyższej szkoły technicznej w katowicach. 2023, nr 16. s. 107-118. doi: 10.54264/0066.

Осьодло В.І., Хміляр О.Ф. Психологічна допомога військовослужбовцям: досвід армії Ізраїлю. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ. 2016. С. 80-83.

Діна Вишневськи. Як у США повертають до мирного життя солдатів, які повернулися з війни. URL: https://kp.ua/ua/life/a669399-jak-u-ssha-povertajut-do-mirnoho-zhittja-soldativ-jaki-povernulisja-z-vijni. (дата звернення: 17 грудня 2023).

Чапляк А.П., Романів О.П., Надь Б.Я. Основні напрямки реабілітації учасників бойових дій. Україна. Здоров’я. Нації. 2018. № 3/1 (51). С. 59-61.

Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойових дій : метод. посіб. / О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська. К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2015. 170 с.

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення : метод. посіб. / Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О., Лозінська Н. С., Остапчук В. В. К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2017. 282 с.

Реабілітація поранених бійців: Проект Віктора та Олени Пінчуків RECOVERY (Відновлення). URL: https://recoveryua.org. (дата звернення: 17 грудня 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Баско, А. В. (2024). РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. Київський часопис права, (1), 99-106. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.13

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО