ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТФОРМІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Л. В. Сорока
  • Л. І. Луценко-Миськів
  • К. М. Куркова

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.11

Ключові слова:

суспільні правовідносини, трудові правовідносини, «інтернет-платформа», цифровізація, соціально-трудова сфера, посередництво, правове регулювання, цифрова відповідальність, платформізація.

Анотація

Анотація. У статті автори обговорюють проблеми взаємозв’язку між кризою системи найманої праці та зростаючим розповсюдженням трудової експлуатації з використанням різних цифрових технологій та платформ. У статті визначено, що робота в сучасному суспільстві, де цифрова парадигма набуває безпрецедентної конфігурації через платформізацію будь-яких відносин, набуває нових ознак та якостей, які потребують нових підходів щодо забезпечення безпечного функціонування цифрового ринку. Адже сталий взаємозв’язок робітник-соціальний медіатор (посередник) – роботодавець у цифрову епоху змінився на новий: робітник – «Інтернет-платформа» – роботодавець. У статті автори підтримують широкий підхід до визначення поняття «Інтернет-платформа в соціально-трудовій сфері» та пропонують під нею розуміти «інструмент (сукупність інформаційно-технологічних засобів) для взаємодії між різними акторами, що забезпечує різноманітний спектр послуг та можливостей у сфері праці та соціального обслуговування за допомогою логіки алгоритму». Автори констатують, що за відсутності державного регулювання використання Інтернет-платформ, останні самі здійснюють таке регулювання і навіть застосовують різні санкції. Це є показником того, що цифровий або віртуальний світ не тільки створює нову реальність, правила життя в цій реальності, а й новий вид відповідальності – цифрову відповідальність. В статі автори приходять до висновку, що чинне законодавство України недостатньо врегульовує питання використання Інтернет-платформ загалом та у соціально-трудовій сфері – зокрема. Зокрема досі неприйнятий закон про штучний інтелект, що також додає проблем для правозастосовної практики.

Посилання

Aubrey, Bob. L’entreprise de soi. Flammarion, 2000. URL: https://editions.flammarion.com/l-entreprisede-soi/9782082125437

Nielsen, Rasmus Kleis. The Power of Platforms. University of Oxford, 2019. URL: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/lecture-power-platforms

Weber, M. Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build Your Business. 2nd Edition, John Willey & Sons Inc., Hoboken, 2009. URL: https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2566636

Fang, Yue. In the Web2.0 Era, Social Media Marketing Brings Business Opportunities to Enterprises. Open Journal of Business and Management, 2020. Vol.8 No.2. URL: https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=99143

Савенко В. Правовідносини як форма відображення юридичної природи суспільних відносин в державі. European political and law discourse, 2015. Volume 2. Issue 2. С. 148-152. URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2015/2015-2-2/24.pdf

Юровська В. В. Поняття та ознаки трудових правовідносин. Право та інновації, 2016. № 1 (13). С. 67-72. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/Yurovska13.pdf

Веренич Н. В. Особливості правового регулювання праці за сумісництвом та суміщенням професій (посад) : дис. … канд. юрид. наук. Х., 2003. 173 с.

Михайлов О. В. Господарське законодавство (право). Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. 367 с.

Дериколенко А. О. Інтернет-платформа як основа ефективного просування продукції промислових підприємств. Механізм регулювання економіки, 2020, № 1. С. 116-123. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/80688/1/Derykolenko_mer_1_2020.pdf

Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів: наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2018 р. № 707. Верховна Рада України офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-18#Text

Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Стратегії кібербезпеки України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 р. № 1163-р. Верховна Рада України офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2023-%D1%80#Text

Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 р. № 1203-р. Верховна Рада України офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2023-%D1%80#Text

Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2023-2025 роках: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2023 р. № 1049-р. Верховна Рада України офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2023-%D1%80#Text

Огляд популярних інтерактивних платформ. Qatestlab Limited, 2023. URL: https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/overview-of-popular-interactive-platforms/

Огляд Угоди користувача. LinkedIn, 2024. URL: https://ru.linkedin.com/legal/user-agreementsummary?

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-10

Як цитувати

Сорока, Л. В., Луценко-Миськів, Л. І., & Куркова, К. М. (2024). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТФОРМІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ. Київський часопис права, (1), 85-91. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.11

Номер

Розділ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ