СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО–ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Д. В. Цісар

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.6

Ключові слова:

соціальний захист, правовий захист, права і свободи, стимул, пільги, військовослужбовці.

Анотація

Анотація. У статті досліджено окремі аспекти нормативно–правового забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців Державної прикордонної служби України (далі – Держприкордонслужби), які визначають основоположні засади державної політики України у цій сфері. Крізь призму положень Конституції України розглянуто нормативні аспекти соціального та правового захисту військовослужбовців, осягнуто конституційно–правовий арсенал, який забезпечує законодавство України у регламентованому спектрі прав і свобод військовослужбовців Держприкордонслужби. Проведено аналіз положень Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» на предмет системи соціального і правового захисту, який гарантується військовослужбовцям в політичній, громадській, економічній та соціальній сферах. Доведено, що соціальний захист здійснюється державою в межах правого поля, а правовий захист військовослужбовців перебуває в межах соціальної спрямованості. Закцентовано увагу, що військовослужбовці при реалізації своїх загальногромадянських прав, повинні дотримуватися певних вимог та обмежень, які зумовлені особливостями їх правового статусу, як військовослужбовців. Встановлено, що соціальний захист, який гарантований державою для всіх громадян України відповідно до ст. 46 Конституції України відрізняється від соціального захисту військовослужбовців, який визначений у Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» за своїм змістом та наповненням. Наголошено, що на противагу нормі ст. 3 Конституції України, яка спрямована на взаємовідносини за визначенням «від людини – до держави», військовослужбовці обтяжені обмеженнями щодо можливості користуванням окремими загально–громадськими правами, зокрема що стосується особливостей реалізації економічних, громадських, політичних прав і свобод. Аргументовано необхідність єдиного тлумачення та сприйняття змісту «правового захисту» військовослужбовців, що має трактуватися Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», структура якого тоді буде послідовно – логічною.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. №.254к/96–ВР. URL : https://cutt.ly/fVjo6Iq

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 12.12.1991р. № 2011–ХІІ. URL : https://cutt.ly/rVjpbKB

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»: науково–практичний коментар / П.П. Богуцький, О.В. Кривенко, А.О. Кривенко, В.Й. Пашинський. Львів : НАСВ, 2019. 254с.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон Україні від 24.03.1999р. № 548–XIV. URL : https://cutt.ly/LwooVH7Z

Мазуренко Л.І. Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців: нормативно–правове забезпечення. Актуальні проблеми політики. 2023. Вип. 71. С. 248. Ст.223–231. URL : https://cutt.ly/MwXfBoV7

Rawls J. A Theory of Justice. – Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard UP, 1971. 607p. URL : https://cutt.ly/BwVjEGWq

Сайнецький О.П. Зміст та особливості соціального забезпечення військовослужбовців як правового явища. Митна справа. 2013. № 5(2.2). С. 204–209. URL : https://cutt.ly/5wXfBl45

Тацій В.Я., Петришин О.В., Барабаш Ю.Г., Битяк Ю.П., Гетьман А.П. та ін. Конституція України. Науково – практичний коментар. Рекомендовано до друку постановою президії Національної академії правових наук України (протокол № 76/7 від 4 березня 2011р.). URL : https://cutt.ly/UwXgJ2r0

Цісар Д.В. Понятійно–категоріальний апарат дослідження соціального і правового захисту військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Науково – практичний юридичний журнал Публічне право. 2023, № 1 (49) 5–14. URL : https://cutt.ly/2wFWad46

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 02.06.2016р. № 1401–VIII. URL : https://cutt.ly/owHX0Cft

Колодій А.М. Принципи права України: монографія. Київ: Юрінком Інтер. 1998. 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-10

Як цитувати

Цісар, Д. В. (2024). СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО–ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Київський часопис права, (1), 48-54. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.6

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО