МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР РОЗУМІННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • О. В. Пасечник

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.37

Ключові слова:

міжнародно-правове регулювання, міжнародно-правова правосуб’єктність, суб’єкти міжнародного права, держава – основний суб’єкт міжнародного права, визнання у міжнародному праві, міжнародно-правова відповідальність

Анотація

У статті розглядаються питання, пов’язані зі статусом держави в рамках сучасного міжнародного права і сучасними підходами до її існування як суб’єкта міжнародного права. Можна констатувати, що сучасне міжнародне право, відійшовши від етатичної концепції, продовжує вважати державу основним суб’єктом міжнародного права. В той же час, воно висуває до держав цілий ряд вимог, які, наприклад, стосуються неможливості і невизнання змін територій, що відбулися внаслідок анексій, невизнання держав, створених внаслідок порушень імперативних норм міжнародного права, тощо. Більше того, в сучасній практиці міжнародного права досить доречним може бути і продовження існування держави в разі втрати території у метавсесвіті, оскільки критерії ефективності для статусу держави зараз вже не релевантні. Головним буде продовження її визнання з боку інших держав, продовження дії її прав і виконання її міжнародно-правових зобов’язань. Пошук напрямів розвитку держави у сучасний період є одним з головних питань геополітичного дискурсу. Світове співтовариство, враховуючи політичні, економічні, екологічні та інші виклики сьогодення, намагається створити нову модель організації гармонійного співіснування суспільства. На тлі всіх тих суперечностей, які зумовлені глобалізаційними та глокалізаційними процесами, на фоні кризи механізмів забезпечення міжнародного правопорядку, перед сучасними державами постають нові завдання й виклики. Більш того, саме зараз закладаються основи формування новітньої форми політико-економічної та ідеологічної організації управління суспільством, якою, на нашу думку, є метадержава.

Посилання

Білоцький С.Д. Міжнародно-правові засади та інституційні механізми регулювання відносин у сфері екологічно орієнтованої енергетики : монографія. Одеса : Фенікс, 2015. 546 с.

Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії : підручник / за ред. В.Г. Буткевича. Київ, 2002. 361 с.

Дела о континентальном шельфе Северного моря (Решение от 20 февраля 1969 года). Lex Portus : юрид. наук. журн. 2017. № 3. C. 172–178.

Комментарии КМП ООН к Проекту статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния. А/56/10. 2001. С. 46–47. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf

Міжнародне публічне право : підручник. У двох томах. Т. 1. Основи теорії / за ред. В.В. Мицика. Харків : Право, 2019. 416 с.

Резолюция ГА ООН A/RES/68/262. Территориальная целостность Украины от 27 марта 2014 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/262.

Тарасов О.В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії. Харків, «Право», 2014. 512 с.

Тувалу станет первым государством, воссозданным в цифровом виде. 16 ноября 2022. Reuters. URL: https://ecosphere.press/2022/11/16/tuvalu-stanet-pervym-gosudarstvom-vossozdannom-v-czifrovom-vide/

Хмельова І.Є. Юридична природа інституту визнання в міжнародному праві та сучасна практика його застосування : дис. : 293 – Міжнародне право». Київ, 2019. 243 с. URL: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/004/dis_Khmeleva_new.pdf?fbclid=IwAR2dA_rLefeUF_62-aRaPHFRWy_P66F04ZTxfKMSf66B2nMT_1-Ku3ZPKnc

Acquaviva G. Subjects of International Law: A Power-Based Analysis. URL: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1526&context=vjtl#:~:text=The%20idea%20that%20states%20are,well%2Ddefined%20territory%20and%20population. Р. 349.

Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Jurisdiction) (1978) ICJ Reports 6.

Braun H. Making the Canon?: The Early Reception of the Republique in Castilian Political Thought. In The European Reception of Bodin. The Reception of Bodin. Vol. 223. Brill’s Studies in Intellectual History Online. 2013. Р. 257–292.

Cassese A, International LAW. Oxford University Press, 2001. 469 p.

Convention on the Rights and Duties of States, Dec. 26, 1933. 165 L.N.T.S. 19.

Council of the EU. Press release. 23 February 2022. EU adopts package of sanctions in response to Russian recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and sending of troops into the region. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-asindependent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/

Current R.N. The Stimson Doctrine and the Hoover Doctrine. American Historical Review. 1954. Vol. 59. No. 3. Р. 513–542.

Declaration on the Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union (16 December 1991). URL: https://www.dipublico.org/100636/declaration-on-the-guidelines-on-therecognition-ofnew-states-in-eastern-europe-and-in-the-soviet-union-16- december-1991

Grant T.D. The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution. The American Journal of International Law. Washington. T. 95. Jan 2001. P. 252–255.

IOM. migration and Climate Change. URL: http://www.iom.int/cms/envmig?jsite=cfa837f7-c6df-4e9bb15b-4e1ac2a53e05.

Stojanovska-Stefanova A., Atanasoski D. State As A Subject Of International Law. URL: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/569c3ed4e0cfc.pdf

Subjects of International Law. URL: https://lawexplores.com/subjects-of-international-law/

Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the Charter of the United Nations. 2022. URL: https://digitallibrary.un.org/record/3989859/files/A_ES-11_L.5-EN.pdf?ln=en

Thurman A. Barbados to Become First Sovereign Nation With an Embassy in the Metaverse. CoinDesk. Nov. 15, 2021. URL: https://www.coindesk.com/business/2021/11/15/barbados-to-become-first-sovereign-nationwith-an-embassy-in-the-metaverse/

UN. High Commissioner For Refugees, Climate Change and Statelessness: an overview (may 15, 2009). URL: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2d189d3.html. Р. 3.

Wright Q. Рroblems of Stability and Progressin International Relations. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1954. P. 370–378.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Пасечник, О. В. (2023). МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР РОЗУМІННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ. Київський часопис права, (4), 246-252. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.37

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО