ЗМІСТ ЗАПИТУ ПРО МІЖНАРОДНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

Автор(и)

  • О. І. Коваль

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.32

Ключові слова:

кримінальне судочинство, міжнародне співробітництво, компетентний орган іноземної держави, міжнародний договір, правова допомога, процесуальні дії

Анотація

Статтю присвячено сутності та аналізу змісту запиту про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні в стадії досудового розслідування відповідно до норм національного законодавства, з урахуванням міжнародних договорів про правову допомогу у кримінальних справах, укладених Україною з іноземними державами та ратифікованих Верховною Радою Україною, які є також його частиною. Водночас, міжнародне співробітництво виступає дієвим та легітимно-правовим способом досягнення завдання кримінального провадження, дотримання засад кримінального судочинства та забезпечення правопорядку на території державучасниць міжнародних договорів. Наголошено на тому, що задля досягнення основних цілей судочинства у кримінальному процесі, уповноважені органи України мають право звертатися за міжнародною правовою допомогою про проведення процесуальних дій у стадії досудового розслідування до компетентного органу іноземної держави. Окрім цього, Україна є стороною багатьох міжнародних договорів про правову допомогу, зокрема у кримінальних справах, у яких сформовано основні засади, обсяг, умови та види здійснення міжнародного співробітництва у кримінальному процесі. У статті досліджено та здійснено порівняльний аналіз змісту запитів про правову допомогу при проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування за міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та сформовано висновок про те, що більшість з них містить розширені умови, спрямовані на виконання, в повній мірі, запитуваних процесуальних дій. Водночас відмічено, що гарантією всебічного виконання запиту про правову допомогу, вчасного виявлення, фіксації та збирання необхідних доказів виступає повнота, якість та обґрунтованість його змісту. Відзначається, що проголошення Україною незалежності заклало основи для реформування всіх сфер суспільного життя, викорінення усталених правил поведінки та утворення нових, ефективних перспектив у розвитку, зокрема, кримінальних процесуальних правовідносин, з урахуванням інтеграційних процесів, а також вдосконалення вже існуючої співпраці.

Посилання

Підгородинська А.В. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні:поняття та процесуальні форми. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Випуск 4. Том 3. С. 114–118.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 р. № 4651-VI. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 16.08.2022, 13.10.2022).

Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва : Наказ Генеральна прокуратура України від 18.09.2015 р. № 223. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0223900-15#Tex (дата звернення 03.10.2022, 04.10.2022).

Антонюк А.Б. Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Ірпінь, 2016. 220 с.

Міжнародна правова допомога у кримінальному проовадженні: навч. посіб. / Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, О.Є. Омельченко, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, А.В. Форостяний. Київ, 2015. 211 с.

Договір між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах від 23.09.1996 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_003#Text (дата звернення: 20.08.2022, 21.08.2022, 01.10.2022).

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р. База даних «Законодавство України»/ ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009#Text (дата звернення: 01.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Коваль, О. І. (2023). ЗМІСТ ЗАПИТУ ПРО МІЖНАРОДНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ. Київський часопис права, (4), 213-218. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.32

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА