ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Автор(и)

  • І. В. Хоменко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.29

Ключові слова:

особливий режим, досудове розслідування, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, правове регулювання

Анотація

Метою статті є визначити поняття та особливості реалізації системи правового регулювання проведення негласних слідчих розшукових дій в умовах особливого режиму досудового розслідування. У статті розглянуто та проаналізовано особливості правового забезпечення проведення негласних слідчих розшукових дій в умовах особливого режиму досудового розслідування. Зазначено, що нормативні акти, які регулюють проведення НСРД вирішують ряд завдань в умовах особливих правових режимів досудового розслідування, а саме: надають можливість Генеральному прокурору, керівнику обласної прокуратури, їх першим заступникам і заступникам своєю постановою доручати здійснення досудового розслідування іншим органам досудового розслідування не лише у разі неефективності здійснення досудового розслідування, а також за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування чи здійсненням ним досудового розслідування в умовах введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану; надають керівнику органу прокуратури в умовах введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану користуватися повноваженнями слідчого судді, передбаченими певними статтями КПК України, у випадку відсутності об’єктивної можливості їх виконання слідчим суддею; визначають вид та порядок оформлення процесуальних документів, які містять дозвіл на проведення НСРД в умовах введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану. Зроблено висновки, що нормативно-правове регулювання НСРД в умовах особливого режиму досудового розслідування – це процес прийняття, зміни або скасування правових норм, які регламентують підготовку та проведення НСРД під час воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, що характеризується рядом факторів дестабілізуючого характеру, які унеможливлюють ведення досудового розслідування в межах існуючого нормативно-правового регламентування.

Посилання

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травн. 2015 р. № 389-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 28. Ст. 250.

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 64. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» : Закон України від 24 лют. 2022 р. № 2102-IX. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : Закон України від 12 серп. 2014 р. № 1631-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 39. Ст. 2008.

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану : Закон України від 14 квітн. 2022 р. № 2201-IX. URL: https://zako№.rada.gov.ua/ laws/show/2201-20#Text

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2018. 263 с.

Лазукова О. В. Особливості правового змісту інституту досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. Вісн. Нац. акад. прав. наук України. 2016. № 4 (87). С. 208–218.

Сало О. М. Реалізація повноважень керівником органу досудового розслідування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Ірпінь, 2018. 254 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Голос України від 19.05.2012. № 90–91.

Корнієнко М.В. Нормативно-правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2015. № 1. С. 301–303.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України від 20.10.2011

№ 12-рп/2011. Інформаційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11

Берлач А.І., Бичкова С.С., Карпенко Д.О., Колодій А.М. Правознавство: підручник. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 792 с.

Колодій А.М., Лисенков С.Л. Теорія держави і права : навч. посіб. Kиїв : Юрінком Інтер, 2003. 368 с.

Про затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : наказ М-ва внутр. справ України, Ген. прокуратури України, Служби безпеки України від 26 серп. 2014 р. № 872/88/537. Офіційний вісник України. 2014. № 67. Ст. 127.

Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 07 липн. 2010 р. № 2453-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41–42, № 43, № 44–45. Ст. 529.

Комашко В. В. Контроль за вчиненням злочину: сутність та зміст. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2013. Вип. 3. С. 183–192.

Про внесення змін до «Закону України про боротьбу з тероризмом» і Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану та у районі проведення антитерористичної операції» : Коментарі щодо Закону України: підгот. на основі комент. Джеремі МакБрайда. URL: https://rm.coe.int/16802e75b2

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення» що до додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану : Закон України від 3 бер. 2022 р. № 2111-IX. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам : Закон України від 15 бер. 2022 р. № 2137-IX. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану : Закон України від 27 липн. 2022 р. № 2462-IX. URL: https://zako№.rada.gov.ua/ laws/show/2462-20#n2

Лазукова О. В. Нормативне забезпечення та практика реалізації процесуального порядку надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. Пробл. Законності. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 138. С. 183–193.

Гагач В. А. Повноваження прокурора при організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник кримінального судочинства. 2016. Спец. вип. № 1. С. 34–42.

Леоненко Т. Є., Усс Л. О. Особливості дії Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в умовах воєнного, надзвичайного стану або в районі проведення антитерористичної операції. Держава та регіони. Серія право. 2015. № 2 (48). С. 59–62.

Новожилов В. Стаття 615 КПК – що далі? Пропозиції особливостей кримінального провадження в умовах воєнного стану. URL: https://sud.ua/ru/ews/blog/231755-stattya-615-kpk-scho-dali-propozitsiyiosoblivostey-kriminalnogo-provadzhennya-v-umovakh-voyennogo-stanu

Про внесення змін до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану та у районі проведення антитерористичної операції: Висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону (№ 2033 від 05 лют. 2015 р.). URL: https://ips.ligazakon.net/document/XH1KH00Q

Туркот М., Лазукова О. Особливості організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням в умовах дії особливих правових режимів. Забезпечення національної безпеки України в умовах дії особливих правових режимів. Вісник Національної академії прокуратури України. 2019. № 2. С. 44–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Хоменко, І. В. (2023). ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Київський часопис права, (4), 194-202. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.29

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ