СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗАПОБІГАННІ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Автор(и)

  • П. С. Єпринцев

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.18

Ключові слова:

організована злочинність, Служба безпеки України, національна безпека, запобігання

Анотація

У статті враховуючи те, що організована злочинність зумовлена складним причинним комплексом, запобігання їй буде ефективним лише тоді, коли існуватимуть умови формування відповідної системи комплексних заходів (економічних, соціальних, правових, організаційних та ін.), спрямованих на блокування, нейтралізацію цих небезпечних явищ на засадах здійснення спеціальної правоохоронної діяльності. Головним центром такої діяльності має стати правоохоронна структура, здатна оперативно та ефективно реагувати на виклики і загрози, з боку організованої злочинності, у тому числі на транснаціональному рівні. Зазначені обставини й реалії сьогодення вимагають трансформування організаційної моделі існуючих правоохоронних органів, напрацювання нових підходів у роботі правозастосовних підрозділів, котрі відповідно до національного законодавства наділені повноваженнями боротьби з організованою злочинністю на засадах врахування кращих зразків такої організації, які вже довели свою ефективність, а також у напрямі вдосконалення та підвищення професіоналізму й відповідальності практичних співробітників, задіяних у такій діяльності. Встановлено, що участь Служби безпеки України у запобіганні організованій злочинності є історично зумовленим закономірним процесом, викликаним надзвичайною небезпекою такої злочинності для національної, зокрема державної, безпеки України, а також об’єктивними процесами розвитку правоохоронної системи України, необхідністю застосування специфічних методів, сил та засобів, притаманним спеціальним службам, у протидії цим явищам. На законодавчому рівні необхідно чітко визначити, які саме прояви організованої злочинності мають бути віднесені до компетенції такого правоохоронного органу. Виходити потрібно із Закону України «Про національну безпеку України». Саме цей закон утворює систему забезпечення національної безпеки, тобто об’єднану єдиним задумом сукупність державних органів спрямованих на вирішення завдань конкретного періоду розвитку держави. Також, запропоновано низку статей до удосконалення запобігання організованій злочинності: «Контррозвідувальне забезпечення боротьби з організованою злочинністю», «Запобігання формуванню організованих злочинних угруповань», «Використання негласних співробітників».

Посилання

Використання досвіду іноземних спеціальних служб у протидії організованій злочинності та корупції : моногр. / Ю. Р. Гавдьо, І. М. Гриненко, Ю. В. Луценко та ін. ; за заг. ред. проф. Г. В. Новицького. Київ : НА СБУ, 2021. 172 с.

Служба безпеки України як складова системи протидії організованій злочинності та корупції : монографія / Ю. Р. Гавдьо, І. М. Гриненко, Ю. В. Луценко та ін. ; за заг. ред. проф. Г. В. Новицького. Київ : НА СБУ, 2021. 144 с.

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України 24 лют. 2022 р. № 64/2022. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text

Бережний С. М. Суб’єкти боротьби з тероризмом та їх повноваження в умовах функціонування режиму воєнного стану. Актуальні питання удосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом в умовах функціонування режиму воєнного стану : зб. матер. кругл. столу (Київ, 31 серп. 2022 р.). Київ: НА СБУ, 2022. С. 11–13. С. 11.

Конституція України: Закон від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про Службу безпеки України: Закон від 25 берез. 1992 р. № 2229-XII. Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2229-12/page2

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135–ХІІ. Верховна Рада України. URL: : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135-12

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон від 30 черв. 1993 р. № 3341-XII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон від 13 квіт. 2012 р. Верховна Рада України. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Про державну таємницю : Закон від 21 січ. 1994 р. № 3855-XII. Верховна Рада України. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text

Про контррозвідувальну діяльність : Закон від 26 груд. 2002 р. № 374-IV. Верховна Рада України. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text

Про боротьбу з тероризмом : Закон від 20 берез. 2003 р. № 638-IV. Верховна Рада України. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text

Про банки і банківську діяльність : Закон від 7 груд. 2000 р. № 2121-III. Верховна Рада України. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 14 верес. 2020 р. № 392. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю : Постанова Верховної Ради України від 12 жовт. 1994 р. № 199/94-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199/94-%D0%B2%D1%80#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Єпринцев, П. С. (2023). СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗАПОБІГАННІ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ. Київський часопис права, (4), 121-127. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.18

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ