ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ, ЙОГО ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ

Автор(и)

  • С. Ю. Ярославський

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.15

Ключові слова:

інформація у сфері медичного обслуговування, цивільні правовідносини, інформаційні правовідносини у сфері медичного обслуговування, медична інформація, медична таємниця, медична допомога, медичне обслуговування, персональні дані

Анотація

Дана стаття є комплексним дослідженням поняття інформаційного права, як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування. Розібрано базові засади інформаційного права у медичній сфері та методи їх реалізації. У статті обґрунтовано вибір теми дослідження, розкрито зв’язок із різними науковими підходами та темами, визначено мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, охарактеризовано методи наукового пізнання, використані в дослідженні. Напрямки дослідження охоплюють: розгляд понятійно-категоріального апарату інформаційної складової сфери медичного обслуговування; аналіз основних принципів та засад функціонування інформаційного права. Проведено всебічний аналіз наукових підходів до поняття інформаційних правовідносин, визначено їх цивільно-правовий характер, а також досліджено інформацію як об’єкт цивільних правовідносин та його правової природи. Проаналізовано різні наукові підходи до визначення поняття «інформація у сфері медичного обслуговування». Досліджено зміст інформаційних правовідносин у суспільстві в цілому, що напряму пов’язано із функціонуванням медичної сфери. Повнота розгляду теми неможлива без відпрацювання питання об’єкту інформаційних правовідносин, що було здійснено в даній статті. Оцінено важливість ролі інформації у сфері медичного обслуговування, так як вона охоплює усі сфери медичних відносини: від інформованої добровільної згоди на медичне втручання, інформування про право на лікування на підставі нових клінічних протоколів до можливості участі в клінічних дослідженнях. Проведено аналіз нормативної реалізації інформаційних прав в вибраних напрямках надання медичної допомоги. Розглянуто провідні наукові концепції підходів до поняття інформаційного права та висвітлено найбільш вдалі приклади на думку автора. Здійснено історичний екскурс на шляху формування правової категорії інформаційного права у медичній сфері.

Посилання

Коваленко Л. П. Інформаційні відносини. Правова інформатика. 2012. № 4 (36).

Синєокий О. В. Високотехнологічне інформаційне право України. Харків : Право, 2010. 360 с.

Кохановська О. В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві : монографія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 463 с.

Перов Д. О. Інформаційні правовідносини в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2014. 20 с.

Грицай І.О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни інформаційне право. Д. : Міністерство внутрішніх справ України дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. 123 с.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2652-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Ярославський, С. Ю. (2023). ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ, ЙОГО ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ. Київський часопис права, (4), 99-103. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.15

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО