ПРАКСЕОЛОГІЧНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • В. О. Чудненко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.14

Ключові слова:

методологія, праксеологія, гносеологія, публічне адміністрування, навколишнє природнє середовище, екологічна війна, екологічне законодавство

Анотація

За результатами кваліфікації досліджуваної проблеми, дана науково-дослідна робота визначається як: (а) переважно прикладна (емпірична), з елементами необхідних теоретичних узагальнень, (b) комплексна, міжгалузева з явно вираженим адміністративно-правовим ядром, (c) системно-правова з елементами компаративного аналізу. Об’єктом даного дослідження є процес публічного адміністрування навколишнього природного середовища, що здійснюється на правовій основі у специфічних умовах особливого періоду та в прогнозований післявоєнний період. Предметом є складний міжгалузевий комплекс норм міжнародного публічного права (екологічного, природоохоронного, гуманітарного та права міжнародної безпеки), а також норм чинного законодавства України, системним, смислотвірним ядром якого виступає доктрина природоохоронної адміністративістики. Метою дослідження має бути визначено розробку експлуативної науково-правової моделі публічного адміністрування навколишнього природного середовища в умовах особливого періоду та в післявоєнний період. Саме на основі цього методологічного задуму наукової роботи і має бути побудована послідовність подальшого виконання дослідницьких завдань, яка передбачає: всебічне з’ясування стану та особливостей природного навколишнього середовища в умовах особливого періоду та у післявоєнний період як об’єкта адміністративно правового дослідження; установлення на основі узагальнення світового історичного досвіду специфіки відновлення об’єктів навколишнього природного середовища в післявоєнний період; визначення теоретико-правових засад державної політики у сфері публічного адміністрування природного навколишнього середовища в умовах особливого періоду та в післявоєнний період. Головна увага має бути приділена науковому моделюванню правового механізму публічного адміністрування природного навколишнього середовища в умовах особливого періоду та у післявоєнний період, виявленню основних складових цього механізму та окресленню правової компетенції публічної адміністрації як суб’єкта публічного адміністрування природного навколишнього середовища.

Посилання

Kotarbinski T. Traktat o dobrej robocie / Tadeusz Kotarbinski. Warshawa, 1965. 222 s.

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища : Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28 жовтня 2022 року № 454. Офіційний портал Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/documents/3831.html

Про затвердження Методики визначення шкоди та збитків, завданих територіям та об’єктам природно-заповідного фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації : Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 13 Жовтня 2022 року № 424. Офіційний портал Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/documents/3829.html.

Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 326 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 1257 від 08.11.2022). Урядовий кур’єр від 21.03.2022 № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text

Графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України : Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 липня 2022 року № 260 (в редакції наказу Міндовкілля 30 серпня 2022 року № 330). Офіційний ресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/documents/3798.html

ЕкоЗагроза. Офіційний ресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://ecozagroza.gov.ua/

Екологічні наслідки війни. Пів року болю України. ЕКО.РАЙОН. 19 Серпня 2022. URL: https://eco.rayon.in.ua/blogs/536709-ekologichni-naslidki-viyni-piv-roku-bolyu-ukraini>

Делікатна І. Україна, війна, довкілля. Чи знає Захід про екологічні наслідки війни? Економічна правда. 8 вересня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/8/691294/>

Перга Т. Ю. Екологічні наслідки війни Росії проти України. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». URL: https://ivinas.gov.ua/viina-rf-proty-ukrainy/ekolohichni-naslidky-viiny-rosiiproty-ukrainy.html

Екологічні наслідки війни. Пів року болю України. ЕКО.РАЙОН. 19 Серпня 2022. URL: https://eco.rayon.in.ua/blogs/536709-ekologichni-naslidki-viyni-piv-roku-bolyu-ukraini

Засядько Є. Місяць війни. Злочини проти довкілля. Економічна правда. 26 березня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/26/684714/>

Губарева В. Війна та довкілля: екологічні злочини росії та як їх фіксувати. Рубрика. URL: https://rubryka.com/article/war-and-environment

Мельник В. Хімічні реакції, яких ми не бачимо. Як на наше здоров’я впливають залишки російських ракет. ВІКНА. 06 Листопада 2022. URL: https://vikna.tv/styl-zhyttya/zdorovia-ta-krasa/yak-vijna-vplyvaye-naekologiyu-ukrayiny-ta-zhyttya-lyudej/>

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Чудненко, В. О. (2023). ПРАКСЕОЛОГІЧНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. Київський часопис права, (4), 94-98. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.14

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО