ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ЯКІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Автор(и)

  • А. К. Славицька

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.13

Ключові слова:

запобігання корупції, антикорупційна політика, принципи, принципи антикорупційної політики, принципи забезпечення реалізації антикорупційної політики

Анотація

Стаття присвячена дослідженню якісно-змістовних ознак принципів забезпечення реалізації антикорупційної політики. Встановлено, що змістовне наповнення принципів антикорупційної політики залежатиме від сукупності національно обумовлених факторів, але матиме єдине спрямування – запобігання корупції. Звернуто увагу на співвідношення понять «принципи антикорупційної політики» та «принципи забезпечення антикорупційної політики». Визначено, що спільним для них є те, що вони є: основоположним вихідним положенням існування певного явища; своєрідною перехідною площиною від права до норм етики і моралі в діяльності уповноважених суб’єктів; ідеями, теоретичними нормативно-керівними положеннями певного виду діяльності, які конкретизуються в змістові правових норм та об’єктивно зумовлені матеріальними умовами існування суспільства; положеннями, які визначають якісну характеристику діяльності щодо запобігання корупції. Акцентовано увагу на тому, що принципи антикорупційної політики відображатимуть статику основоположних засад запобігання корупції, а принципи забезпечення її реалізації – праксеологічну складову, що втілює діяльність конкретно визначених суб’єктів, яких уповноважено на забезпечення реалізації антикорупційної політики. Доведено, що якісно-змістовна характеристика принципів забезпечення реалізації антикорупційної політики пов’язана з тими суб’єктами, які здійснюють такий вид діяльності. Встановлено, що при виконанні повноважень щодо забезпечення реалізації антикорупційної політики, уповноважені на це суб’єкти повинні дотримуватись загальних принципів функціонування суб’єктів публічної адміністрації та спеціальних принципів, яких опосередковано наявними особливостями антикорупційної політики. До загальних принципів, яких повинні дотримуватись суб’єкти забезпечення реалізації антикорупційної політики віднесено принцип верховенства права та принцип належного врядування, що є основними засадами, якими керуються суб’єкти публічної адміністрації.

Посилання

Теорія держави та права : навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін. ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. Київ. : НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навчальний посібник. Київ : Атака, 2004. 464 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / пер. з рос. Харків Консул, 2001. 656 с.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : Міжнародний документ від 31.10.2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/995_c16#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки : Закон України від 20.06.2022 р. № 2322-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-18#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Словник української мови: в 11 томах. 1976. С. 693. URL: http://sum.in.ua/s/pryncyp (дата звернення 02.01.2023).

Явич Л.С. О принципе научности в работе советского государственного аппарата. Правоведение. 1967. № 2. С. 64.

Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право : навчальний посібник. 2014. 376 с.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 03.01.2023).

Європейська Стратегія інновацій та належного врядування на місцевому рівні : Міжнародний документ від 16.09.2007 р. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Strategy_for_Innovation.pdf (дата звернення: 03.01.2023).

Належне врядування як загальносвітова цінність : Проект Програми розвитку ООН. URL: https://eduhub.in.ua/files/159610634056098.pdf (дата звернення: 03.01.2023).

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко, С. Стеценко та ін. Видання друге. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Славицька, А. К. (2023). ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ЯКІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Київський часопис права, (4), 89-93. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.13

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО