АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • В. М. Левківська

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.12

Ключові слова:

національна безпека, інформаційні фактори, адміністративно-правові відносини, соціально-економічна безпека, порогові значення

Анотація

У статті пропонується визначення адміністративно-правового забезпечення національної безпеки, розглядаються його особливості у сучасних умовах. Встановлено, що правове забезпечення національної безпеки у широкому сенсі охоплює всю сукупність соціально-правових елементів і весь процес вироблення юридично значущих заходів (засобів, прийомів, способів) та використання їх у практичній діяльності суб’єктів права щодо впливу на предмет юридичного регулювання для досягнення фактичних результатів у практиці захисту та охорони національної безпеки держави. Обгрунтовано, що адміністративно-правове забезпечення національної безпеки це діяльність уповноважених суб’єктів, що здійснюється у рамках єдиної державної політики у сфері забезпечення національної безпеки спрямовану на формування адміністративно-правової основи забезпечення національної безпеки, на закріплення у ній системи адміністративно-правових засобів (адміністративно-правових норм, правовідносин, індивідуальних розпоряджень та ін.), за допомогою яких досягається результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, охорони, розвитку відповідно до суспільних потреб забезпечення національної безпеки країни, створення та підтримки необхідного рівня захищеності об’єктів безпеки держави. Встановлено, що національна безпека – це захищеність життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави від зовнішніх та внутрішніх загроз, що досягається застосуванням системи заходів політичного, економічного, організаційного, правового, військового, ідеологічного та іншого характеру, адекватних загрозам життєво важливим інтересам особистості, суспільства та держави, що забезпечує їх стійкий прогресивний розвиток. Автор приходить до висновку, що забезпечення національної безпеки, безпеки особистості, громадської безпеки та охорона громадського порядку мають здійснюватися в процесі єдиної діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування і насамперед адміністративно-наглядової.

Посилання

Антонов В.О. Конституційно-правові засади національної безпеки України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2018. 37 с.

Богданович В.Ю., Павловський О.В. Комплексна модель управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави. Розвиток та застосування Повітряних сил, інших видів Збройних сил України, удосконалення їх системи управління. 2017. С. 6–11.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України 30 вересня 2019 року № 722/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення 11.09.2022 р.)

Oleksandr O Bryhinets, Ivo Svoboda, Oksana R Shevchuk, Yevgen V Kotukh, Valentyna Yu Radich. Public value management and new public governance as modern approaches to the development of public administration Revista San Gregorio. 2022 Т. 1, № 42.

Chopra, S., & Pils, E. The Hong Kong National Security Law and the Struggle over Rule of Law and Democracy in Hong Kong. Federal Law Review. 2022. № 50 (3). Р. 292–313. DOI: https://doi.org/10.1177/0067205X221107410

Oksana Shevchuk (2021) The concept of administrative and legal support of the state information security of Ukraine in the field of prevention of corruption Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 3. С. 70–75.

Howard Wang (2022). ’Security Is a Prerequisite for Development’: Consensus-Building toward a New Top Priority in the Chinese Communist Party. Journal of Contemporary China. Xinhua (2021c). “中华 人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 (Outline of the Fourteenth Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the People’s Republic of China and the Vision 2035). March 13. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

Шевчук О., Ментух Н.Ф. Реалізація політики державної інформаційної безпеки України в контексті запобігання корупції: адміністративно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. Випуск 64. С. 282–287. URL: http://visnyk-juris-uzhnu-uz.com/wp-content/uploads/2021/06/NVUzhNU_64.pdf

Xinhua (2022). “国家安全部公布部门规章《公民举报危害国家安全行为奖励办法》 (Ministry of State Security announced departmental regulations ’citizens to report acts of endangering national security incentives’)”. June 7. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/07/content_5694451.htm. Accessed: June 30. 2022; Global Times. China’s top security authority institutionalizes rewarding citizens for reporting activities that endanger national security. 2022. June 8. URL: https://www.globaltimes.cn/ page/202206/1267544.shtml

Шевчук О., Кузь Т.В. Правове забезпечення інформаційної безпеки процесу надання електронних адміністративних послуг. Актуальні проблеми правознавства. № 1. 2021. С. 59–65.

Buckley, Chris and Steven Lee Meyers. In Turbulent Times, Xi Builds a Security Fortress for China, and Himself. 2022. August 6. URL: https://www.nytimes.com/2022/08/06/world/asia/xi-jinping-china-security.html.

Anthony H. (2021) Cordesman, Strategy and Military Forces in 2021, Center for Strategic International Studies June 7, 2021, URL: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/210607_Cordes man_Chinese_Strategy. pdf?fG7hUZdWUVJgaJzyC4E9Qj1m3w13SfjQ.

Aliaksandr Novikau, Rethinking demand security: Between national interests and energy exports, Energy Research & Social Science. 2022. Volume 87. 102494. URL: https://doi.org/ 10.1016/j.erss.2022.102494 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629622000020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Левківська, В. М. (2023). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Київський часопис права, (4), 83-88. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.12

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО