ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ФІНАНСОВО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ МОДЕЛІ ТА ПРАОБРАЗИ

Автор(и)

  • Ільгар Вугар огли Гусейнов

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.10

Ключові слова:

фінансово-правові норми, податки, фінанси, фінансово-правова політика, правореалізаційні механізми, реалізація фінансових правовідносин

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу юридичної відповідальності адміністративного характеру за порушення у сфері фінансово-податкової політики в Україні з позицій історико-правових моделей та праобразів. Аргументовано показано, що до початку ХХ століття наука адміністративного права відзначалась не досить численними науковими здобутками, але їх значення полягає у тому, що їх загальнотеоретичні засади використовують й сьогодні. Водночас, в цілому питання адміністративної відповідальності розглядались та впроваджувались досить слабко та мінливо, що було пов’язано із пріоритетом кримінально-правових методів правового регулювання та застосування його заходів і механізмів в умовах застосування інституту відповідальності. Яскравим підтвердженням зазначеної тези є той факт, що вперше кодифікований нормативно-правовий акт присвячений адміністративним правопорушенням та відповідальності з’явився лише у першій половині ХХ століття. Зроблено висновок, що до середини ХХ століття так і не було створено систематизованого законодавства присвяченого адміністративній відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування, а перші законодавчо-визначені адміністративні стягнення характеризувались чітким кримінально-репресивним характером. Зазначені обставини цілком справедливо можна пояснити тим, що наявність чітких правових норм обмежувало б владу у своїх правомочностях по відношенню до платників податків. Між тим, в процесі правозастосовчої практики і законодавчої діяльності, податкова відповідальність поступово розгалужувалась на кримінальну та адміністративну, при чому, остання містилась у різних інтерпретаціях у численних нормативно-правових та підзаконних актах, що не дозволяло її чітко розмежовувати. В цілому ж, протягом всього періоду становлення адміністративної відповідальності за порушення у сфері оподаткування, влада не квапилась обмежувати себе будь-якими рамками у каральній політиці по відношенню до головного суб’єкта наповнення державного бюджету – платників податків, а адміністративна преюдиція стала основоположним принципом адміністративного права та державної політики.

Посилання

Шилль И. Современная теория финансов и влияние ее на финансовую администрацию в западноевропейских государствах. Киев : Тип. Э. Праца, 1860. 263 с.

Бранденбургский Я. Н. Систематическое Собрание законов РСФСР, действующих на 1-е января 1928 года (7 ноября 1917 г. – 31 декабря 1927 г.): в 2 т. Т. 2. Киев : Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1929. 1143 с.

Фінансовий відділ виконавчого комітету Павлоградської окружної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. Павлоград. ДАДО (Державний архів Дніпропетровської області). Ф. Р-349. Оп. 1. Спр. 1.

Гернет М. Н., Трайнин А. Н. Уголовный кодекс: практический комментарий: с дополнениями и изменениями по 1 июня 1925 г. Киев : Издательство «Право и Жизнь», 1925. 460 с.

Фінансовий відділ Петропавлівського районного виконавчого комітету ради депутатів трудящих, с. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області. ДАДО (Державний архів Дніпропетровської області). Ф. Р-2720. Оп. 1. Спр. 2.

Фінансовий відділ виконавчого комітету Томаківської районної ради депутатів трудящих (райфінвідділ), смт Томаківка Томаківського району Дніпропетровської області. ДАДО (Державний архів Дніпропетровської області). Ф. Р-2804. Оп. 1. Спр. 2.

Фінансовий відділ виконавчого комітету Царичанської районної ради депутатів трудящих, смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області. ДАДО (Державний архів Дніпропетровської області). Ф. Р-1955. Оп. 1. Спр. 1.

Жвалюк В. Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Київ, 2001. 176 с.

Rossikhina, H. V., Rossikhin, V. V., Barabash, T. O., Shcherba, V. M., & Sydorenko, O. O. (2019). Theoretical and Legal and Economic Characteristics of Novellization of Taxation in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. V. 10 (7 (45)). Р. 2091–2096.

Фінансовий відділ виконавчого комітету Павлоградської окружної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. Павлоград. ДАДО (Державний архів Дніпропетровської області). Ф. Р-349. Оп. 1. Спр. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Гусейнов, І. В. о. (2023). ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ФІНАНСОВО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ МОДЕЛІ ТА ПРАОБРАЗИ. Київський часопис права, (4), 71-76. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.10

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають