ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ПРИРОДА СВАВІЛЛЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Автор(и)

  • Ф. П. Шульженко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.2

Ключові слова:

свавілля, свавілля індивіда, свавілля в міжнародних відносинах, авторитаризм, тоталітаризм, шредер-меркелізм, конвергенція, держава-егоїст, ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО, ідеологічний конгломерат свавілля

Анотація

У статті із застосуванням сучасної методології пізнання теорії та практики міжнародно-правових відносин з’ясовується генеза та сутність свавілля як негативного соціального і правового явища в суспільних відносинах як окремих держав, так і в міжнародних відносинах. У науковому дослідженні застосовується науковий підхід, який надає можливість комплексно осягнути свавілля як антисоціальну і протиправну делінктовентну поведінку індивіда, її психолого-правові аспекти та мотиви, особливості репродукування в суспільній свідомості окремих соціальних спільнот, їх структуризації та легітимації в політичному процесі, приходу до влади, а також становлення свавільних авторитарних та вищих їх форм тоталітарних правових режимів. У статті викладені результати дослідження детермінантів, що сприяють появі свавілля в міжнародно-правових відносинах як в минулому, так і в сучасних умовах на межі XX−XXI сторіч. Серед них: юридична недосконалість системи світової і регіональної безпеки, яка була створена після другої світової війни та протистояння між військовими блоками НАТО і Варшавського договору, а також між ЄС і Радою економічної взаємодопомоги; зміна пріоритетів західними політиками у відношенні до системи соціальних цінностей і актуалізація питань економічної безпеки їх держав, розширення ними співпраці з авторитарними режимами в питаннях обміну передовими технологіями, товарами і послугами; тотальний страх керівників міжнародних організацій і країн західної демократії перед шантажем і погрозами з боку авторитарних держав; бездіяльність міжнародних безпекових організацій, неконкретність та суперечливість норм міжнародно-правових актів, що визначають юридичний статус цих організацій та процедуру застосування санкцій до суб’єктів правовідносин, що порушують міжнародний правопорядок; зниження ролі права і домінування політичного компонента в міжнародних відносинах; недосконала система превентивних заходів щодо обмеження свавілля, поширення зброї масового враження, денуклеаризації, що призвело до воєнного посилення авторитарних режимів, їх консолідації і протистояння з демократичним світом; деструктивна політика шредер-меркелізму в питаннях правового, політичного та економічного співробітництва між державами, примирення з державами – порушниками норм міжнародного права, заморожування регіональних конфліктів між суб’єктами міжнародного права. В статті окреслюються можливі юридичні процедури попередження та унеможливлення свавілля в міжнародних відносинах, порушення міжнародного і, зокрема, міжнародного гуманітарного права. Акцентується увага на інтеграції свавільних режимів сучасності, їх негативний вплив на діяльність міжнародних та міжнародно-безпекових організацій, міждержавні відносини, викладається авторська позиція щодо юридичних та політичних перспектив унеможливлення свавільної поведінки суб’єктів міжнародних відносин.

Посилання

Антонович В. Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ, «Либідь». 1995. 813 с.

Більшість громадян ЄС схвалюють підтримку України – опитування Європарламенту. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/14 /7152481/.

Гаєк Ф. Шлях до рабства. Київ: Наш Формат, 2022. 208 с.

Ленин. О национальной гордости великороссов. URL: http://az.lib.ru/l/lenin_w_i/text_1914_o_natzionalnoy_gordosti_velikorossov.shtml.

Локк Дж. Два трактати про правління / пер. з англ. Павло Содомора. Київ : Наш Формат, 2020. 312 с.

Макиавелли Н. Государь. Харьков : Фолио, 2014. 221 с.

Ортега-і-Гасет Вибрані твори / пер. з іспанської В. Бурггардта, В. Сахна, О. Товстенко. Київ : Основи, 1994. 420 с.

Руссо Ж.-Ж. Сповідь. Київ : «Техніка», 2013. 636 с.

Україна вперше офіційно поставила під сумнів легітимність перебування Росії в ООН. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/1/7151702/.

Хаек Ф. Право, законодательство и свобода. Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. Киев : «Центр учебной литературы». 2021. 648 с.

Шульженко Ф. П. Гуманістичний компонент глобальної та регіональної безпеки: філософсько-правовий аналіз. Україна і світ: правові питання регіональної та глобальної безпеки : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2022 року) / ред. кол.: Кузьменко О.В., Чорна В. Г. Київ : Видавничий центр «Кафедра», 2022. С. 7–9.

Шульженко Ф. П. Загальнотеоретичні та гуманітарно-правові засади кримінально-виконавчої політики. Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці : монографія / під ред. Ф. П. Шульженка (перша частина), О. В. Кузьменко (друга частина). Київ : Видавничий центр «Кафедра», 2022. 420 с.

Шульженко Ф. П. Політико-правове свавілля як компонент гібридної війни. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/polityko-pravove-svavillya-yak-komponent-gibrydnoyi-vijny.

Шульженко Ф. П. «Руський мір» у системі загроз регіональній та глобальній безпеці. Юридичний вісник України. 2019 № 24–25 (14–27 червня). С. 16–18.

Шульженко Ф. П. Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації. Правове регулювання економіки. Київ : КНЕУ, 2003. Вип. 4. С. 23–32.

Шульженко Ф. П. Суспільство і політична еліта України: держава розділена в собі. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/suspilstvo-i-politychna-elita-ukrayiny-derzhava-rozdilena-v-sobi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Шульженко, Ф. П. (2023). ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ПРИРОДА СВАВІЛЛЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ. Київський часопис права, (4), 16-24. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.2

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА