ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ОРГАНАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • О. П. Рудницька
  • Ю. І. Магась-Демидас

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.29

Ключові слова:

міжнародне гуманітарне право, права людини, регіональна система захисту прав людини, збройний конфлікт, військова агресія

Анотація

У статті досліджено застосування органами регіональних систем захисту прав людини норм міжнародного гуманітарного права. Визначено, що забезпечення миру та безпеки, прав людини у глобальному світовому масштабі сьогодні набуло особливої гостроти. Встановлено, що в умовах світових глобалізаційних процесів міжнародно-правові механізми захисту прав людини неефективно виконують свої функції у діючій системі міжнародних відносин. Трансформації міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права зумовлюють існування, поряд з універсальними стандартами у сфері захисту прав людини, розвиток і функціонування регіональних: європейської, міжамериканської, африканської та арабської. Уповноважені інституції регіональних систем захисту прав людини, для того, щоб надати більш конкретний захист жертвам внутрішніх збройних конфліктів, розробили низку аргументів, створивши підстави для застосування міжнародного гуманітарного права як незалежного джерела зобов’язань для держав-учасниць відповідних договорів та конвенцій. Визначено можливі наслідки денонсації Російською Федерацією Європейської конвенції з прав людини, зокрема, зупинення Європейським судом з прав людини проваджень переважної більшості справ проти останньої щодо порушення нею норм міжнародного права, не виконання відповідачем жодних рішень, а отже неможливістю притягнути її до відповідальності. Авторами проаналізовано практику розгляду судами регіональних систем скарг про порушення прав індивідів у контексті збройних конфліктів. Встановлено, що вказані органи приймають рішення про притягнення до відповідальності держави-порушника лише у межах міжнародного договору, яким таку систему створено.

Посилання

Зубар І.В. Інституційні засади функціонування регіональних підсистем сучасного міжнародного права. Альманах міжнародного права. 2015. Вип. 7. С. 59-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_7_8.

Гнатовський М.М. Застосування міжнародного гуманітарного права органами міжамериканської системи захисту прав людини / М.М. Гнатовський. Розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики. № 6. 2012. С. 3-8

Левенець А. В. Особливості міжамериканської системи захисту прав людини. Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та в світі. Треті юридичні читання: матеріали ювілейної всеукраїнської дистанц. конференції 10 квітня 2020 року) / За заг. ред. Л.О. Корчевної, О.А. Чувакова. О.: Фенікс, 2020. С. 89-93.

Buis E.J. The Implementation of International Humanitarian Law by Human Rights Courts: The Example of the Inter-American Human Rights System / Emiliano J. Buis // International humanitarian law and human rights law : towards a new merger in international law / Edited by Roberta Arnold and Noelle Quenivet. Boston, 2008. P. 269-293. URL: https://www.academia.edu/2469767/

Wiesener C. The Application and Interplay of Humanitarian Law and Human Rights Law in Peace Operations, with a Particular Focus on the Use of Force. URL: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/38164]. P. 236-237.

Winks B.E. A covenant of compassion: African humanism and the rights of solidarity in the African Charter on Human and Peoples’ Rights. P. 453. URL: http://www.scielo.org.za/pdf/ahrlj/v11n2/07.pdf

Африканська хартія прав людини і народів 1981 р. Офіційний сайт Африканського союзу. URL: https://au.int/en/legal-organs

Dörrie P. The Wars Ravaging Africa in 2016 [Електронний ресурс] // The National Interest. 2016. URL: https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-wars-ravaging-africa-2016-14993

War’s Overlooked Victims. Violence against Women // The Economist. 2011. URL: https://www.economist.com/international/2011/01/13/wars-overlooked-victims.

Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa. URL: https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty charter_on_rights_of_women _in_africa.pdf

African Court on Human and Peoples’ Rights. URL: https://www.african-court.org/wpafc/.

Completion Strategy Report: Prosecutor Brammertz’s address before the United Nations Security Council, Press Release. 2014. URL: http://www.icty.org/sid/11599

Application 012/2017 – Prof. Lèon Mugesera v. Republic of Rwanda. URL: https://www.african-court.org/cpmt/finalised

Аpplication 002/2013: african commission on human and peoples’ rights v. the Republic of Libya. URL: https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/5f5/604/185/5f5604185e3fc769877805.pdf

Case of the Constitutional Court v. Peru (Merits, Reparations and Costs), Judgment of 31 January 2001, pp. 33-35, paragraphs 58-62. URL: https://www.african-court.org

Case of Ivcher-Bronstein v. Peru (Merits, Reparations and Costs), Judgment of 6 February 2001, pp. 39-41, paragraphs 78-82. URL: https://www.african-court.org

Американська конвенція з прав людини від 22 листопада 1969 р. URL: https://www.corteidh.or.cr/que_es_la_corte.cfm?lang=en

Arturo Ribón Avila v. Colombia, Case 11.142, Report Nº 26/97, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 444 (1997). URL: http://hrlibrary.umn.edu/cases/1997/colombia26-97a.html

Конвенція про захист прав і основоположних свобод 4 листопада 1950 р. (з протоколами). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Європейский Суд з прав людини. Офіційний сайт. URL: https://hudoc.echr.coe.int/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Рудницька, О. П., & Магась-Демидас, Ю. І. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ОРГАНАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ. Київський часопис права, (2), 194-199. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.29

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО