НАУКОВИЙ ДОРОБОК ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

Автор(и)

  • Д. Д. Русанівська

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.26

Ключові слова:

втручання в діяльність, захисник, представник особи, дослідження, проблематика, науковий доробок

Анотація

Дана наукова стаття присвячена науковому доробку досліджень проблематики втручання в діяльність захисника чи представника особи шляхом узагальнення та систематизації результатів фундаментальних наукових досліджень вітчизняних та іноземних вчених. Крім цього детально проаналізовано наукові розвідки з досліджуваної проблематики, викладених у наукових статтях, посібниках. З метою поглибленого вивчення проблематики втручання в діяльність захисника чи представника особи обрано логічний принцип викладу матеріалу, який дає можливість висвітлити концептуальні ідеї та погляди. Аналіз вказаної проблематики розпочато із становлення процесуального статусу захисника та представника особи у кримінальному процесі. Продовжено розглядом процесуальних особливостей участі захисника як суб’єкта кримінального провадження. Також звернута увагу і на дослідженнях, що стосуються захисту прав потерпілих та викликають певний інтерес. Не залишено поза увагою і дослідження, які стосуються процесуального становища потерпілого як суб’єкта кримінально-процесуального доказування на різних стадіях кримінального провадження, адже за досліджуваною категорією кримінальних проваджень, захисник чи представника особи виступає потерпілим. Питання процесуального статусу захисника чи представника особи розглянуто кримінальною процесуальною доктриною, іншим напрямком виступає – втручання в їх діяльність, що розглянуто з позиції кримінального права в контексті кримінально-правової характеристики, кримінальної відповідальності, а представники криміналістики таку тематику не порушували, що зумовило відсутність методики розслідування втручання в діяльність захисника чи представника особи й ускладнило протидію цьому негативному явищу з боку підрозділів Національної поліції України.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/sнow/4651-17#Text.

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія. Острог, 2009. 634 с.

Кухарук Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України: монографія. Київ, 2013. 148 с.

Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве. Киев, 1998. 204 с.

Абламський С. Є. Реалізація прав потерпілого на стадії досудового розслідування: автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 Харків, 2014. 20 с.

Мартовицька О. В. Реалізація правової допомоги на стадії досудового розслідування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2014. 20 с.

Дубівка І. В. Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2017. 233 с.

Єрохін В. В., Юхно О. О. Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження. Право і безпека. 2014. № 4 (55). С. 109 – 113.

Фоміна Т. Г. Забезпечення слідчим процесуальних прав підозрюваного: монографія. Харків, 2014. 232 с.

Шаповалова Л. І. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності в досудових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.09. Київ, 2001. 18 с.

Давиденко С. В. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.09. Харків, 2007. 20 с.

Пилипенко Д. О. Потерпілий як суб’єкт реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Донецьк, 2014. 18 с.

Буртовий М.О. Процесуальні права потерпілого та їх реалізація на стадії досудового розслідування: дис… канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2022. 288 с.

Гарбовський Л. А., Дідківська Г. В., Топчій В. В. Правовий статус потерпілого у кримінальному процесі Україні : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 152 с.

Мороз А. О. Кримінально-правове дослідження злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК України): автореф. … дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Київ, 2017. 20 с.

Логвинський Г. В. Кримінально-правова характеристика посягання на захисника чи представника особи : дис…канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2021. 240 с.

Олійник Я. С. Методика розслідування погрози або насильства щодо захисника чи представника особи : дис… докт. філос. : 081 «Право». Львів, 2021. 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Русанівська, Д. Д. (2022). НАУКОВИЙ ДОРОБОК ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ. Київський часопис права, (2), 175-180. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.26

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА