КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНІ РИЗИКИ, КОТРІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ В ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Автор(и)

  • О. В. Ковальова

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.20

Ключові слова:

інформаційне забезпечення, досудове розслідування, кримінальні правопорушення, експертна помилка, неправдивий висновок, ризик, програмне забезпечення

Анотація

В статті розглядаються кримінально протиправні ризики, котрі можуть виникнути в процесі вдосконалення інформаційного забезпечення досудового розслідування. Вказується, що законодавець зробив спробу попередити спроби надання завідомо неправдивої інформації, котра може мати наслідком порушення процесу доказування у кримінальному провадженні. Однак, нажаль, окремі випадки є розповсюдженими, такими, що складно своєчасно помітити та можуть значно продовжувати терміни досудового розслідування. В цьому контексті вказаний ризик є достатньо серйозним та має бути заздалегідь врахований. Наприклад, якщо є висока ймовірність надання судовими експертами неправдивого висновку, останній має бути перевірений шляхом залучення експертів із інших, незалежних установ, або установ, які підпорядковані іншим Міністерствам. Зазначено, що систематизація інформації шляхом внесення її до комп’ютерних баз даних, таблиць тощо надасть можливість встановити неправдиву інформацію шляхом співставлення в межах певних програм, таким чином, одним із способів удосконалення інформаційного забезпечення в цьому контексті є створення програмного забезпечення, котре надасть можливість шляхом співставлення виділяти інформацію, котра піддається сумніву із її наступною перевіркою. Підсумовано, що до основних способів уникнення ризиків в процесі вдосконалення інформаційного забезпечення досудового розслідування необхідно віднести: 1) створення техніко-програмного забезпечення, спрямованого на своєчасне встановлення фактичних та потенційних програмних помилок з метою їх виправлення/мінімізації; 2) розробка програмного забезпечення, котре сприятиме зниженню корупційних ризиків шляхом обмеження доступу стороні кримінального провадження, зацікавленій у порушенні процесу досудового розслідування та сприянні контрольним перевіркам внесених корективів органами досудового розслідування у наявні дані; 3) створення програмного забезпечення, котре надасть можливість шляхом співставлення виділяти інформацію, котра піддається сумніву із її наступною перевіркою; 4) перевірка ілюстративної інформації шляхом співставлення із фактичним об’єктом або його попередніми фотозображеннями, достовірність яких не викликає сумнівів; 5) перевірка ілюстративної інформації шляхом співставлення із фактичним об’єктом або його попередніми фотозображеннями, достовірність яких не викликає сумнівів.

Посилання

Конвенція про кіберзлочинність, ратифікованій із застереженнями і заявами Законом № 2824-IV від 07.09.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n976

Котлубаєва К.С. Способи завідомо неправдивих показань. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми вдосконалення правового забезпечення 288 прав і свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 24-25 червня 2016 р.). Запоріжжя, 2016. С. 125-128.

Котлубаєва К.С. Способи введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua

Котлубаєва К.С. Завідомо неправдивий висновок експерта: способи вчинення. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : збірник матеріалів міжнарнародно науково-практичної конференції, присвяч. 95-річчю створення Харківського НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 10–11 жовтня 2018 р.). Харків : Право, 2018. С. 113-114.

Абрамова В. М., Свобода Є.Ю. Помилки у судово-експертній діяльності: сутність, умови виникнення та види. Криминалистика и судебная экспертиза. 2014. Вып. 59. С. 72–79.

Завдов’єва І. Г., Горбенко В. О., Дяченко О. М., Черкашина Н. О. Помилка та її значення в судово-експертній діяльності. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/16715/1/krym_visnyk_30%282%292018_31-39.pdf

Багіров С. Р. Причинний зв’язок у злочинах, що вчиняються через необережність: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / С. Р. Багіров. Київ, 2005. 20 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Ковальова, О. В. (2022). КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНІ РИЗИКИ, КОТРІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ В ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Київський часопис права, (2), 129-134. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.20

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ