АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

Автор(и)

  • Б. В. Богдан

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.10

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, засіб, адміністративно-правова охорона, інфекційні хвороби, правила щодо карантину, воєнний стан

Анотація

В представленій науковій статті здійснено спробу розкрити сутність адміністративної відповідальності як одного із засобів адміністративно-правової охорони населення від інфекційних хвороб та дослідити практику притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчинили адміністративні порушення правил щодо карантину людей. Визначено, що в умовах сьогодення механізм притягнення до адміністративної відповідальності як засіб адміністративно-правової охорони населення від інфекційних хвороб потребує належного законодавчого врегулювання, оскільки відсутність чіткого формулювання, абстрактний, а в деяких випадках – бланкетний зміст диспозиції окремих норм законодавства надають підстави для винесення неоднозначних судових рішень при розгляді справ про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину людей. Акцентовано увагу на протилежних за змістом резолютивної частини судових рішеннях, які були винесені до та під час оголошення воєнного стану при розгляді справ про адміністративні порушення правил щодо карантину людей. Доведено на підставі проаналізованих прикладів судової практики, що в умовах сьогодення в Україні відсутній однаковий правовий підхід щодо притягнення до адміністративної відповідальності при вирішенні справ про адміністративні порушення правил щодо карантину людей. Запропоновано авторське визначення терміну «адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони населення від інфекційних хвороб», обґрунтовано доцільність його законодавчого закріплення, виокремлено особливі риси адміністративної відповідальності за порушення законодавства у даній сфері. На підставі аналізу змісту норм адміністративного процесуального законодавства та наведених судових рішень обґрунтовано доцільність та необхідність внесення змін до ст. 44³ Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також доповнення його новою ст. 444 «Порушення правил та умов самоізоляції і примусової ізоляції».

Посилання

Судова влада України. Києво-Святошинський районний суд Київської області. Список справ, призначених до розгляду. URL: https://ks.ko.court.gov.ua/sud1015/gromadyanam/csz/.

Судова влада України. Список справ, призначених до розгляду. URL: https://court.gov.ua/assignments/.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» : Закон України від 17.03.2020 р. № 530-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#n9.

Кодекс про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/80731-10.

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

Про захист населення від інфекційних хвороб : Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.

Золотарьова М. Адміністративна відповідальність бізнесу за порушення карантинних норм. Поради адвоката. 07.04.2020 р. URL: https://ov-partners.com/administratyvna-vidpovidalnist-biznesu-za-porushennyakarantynnyh-norm-porady-advokata/.

Постанова Дніпровського районного суду м. Києва від 16.04.2020 р. у справі № 755/5547/20. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/88797755-9f3edfec8f8c69f3e73c57855e32dc9d.

Постанова Дніпровського районного суду м. Києва від 24.07.2020 р. у справі № 755/5547/20. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/90613088-92ba2cd04e8cc038c4e1a8a66b1562bb.

Постанова Сарненського районного суду Рівненської області від 10.04.2020 р. у справі № 572/873/20. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/89069586-78f64370eea0f4bfb83a61692ddb8530.

Постанова Сарненського районного суду Рівненської області від 08.07.2020 р. у справі № 572/873/20. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/90270338-8d1392a3052f4b90cc426627b56bd7e2.

Постанова Вінницького міського суду Вінницької області від 11.03.2022 р. у справі № 127/5376/22. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/103646535-fb05920412693c7257a6badb50127ac6.

Постанова Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 14.04.2020 р. у справі № 194/406/20. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/88787368-aa4b15ccf976ce1413f1af979e540e55.

Постанова Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 12.03.2022 р. у справі № 303/1937/22. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/103646581-80dd43f3108412d208ba051aa93875dd.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Постанова Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 10.03.2022 р. у справі № 285/890/22. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/103646146-289d97e971436878bc1267309ae93f96.

Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF#Text.

Постанова Київського районного суду м. Полтави від 26.01.2021 р. у справі № 552/6021/20. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/94397834-d7f5526f50f055790399f7c93d8eaaa6.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“, положень частин першої, третьої статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“, абзацу дев’ятого пункту 2 розділу II „Прикінцеві положення“ Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“» у справі № 1-14/2020(230/20) від 28.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-20#Text.

Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96#Text.

Постанова Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19.03.2020 р. у справі № 359/2374/20. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/88408690-46fffbfb5960609d7d48bb326ae7381e.

Постанова Київського апеляційного суду від 22.04.2020 р. у справі № 359/2374/20. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/88908497-091e57cfcddf27a715e28d88134cbd63.

Постанова Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 23.02.2022 р. у справі № 308/2052/22. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/103624134-9aa6ccef4c4fa3b661bb56106a601bd9.

Постанова Семенівського районного суду Чернігівської області від 09.04.2020 р. у справі № 744/399/20.Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/88690337-4c2a8588d04ed64a5d74ac342340ef7b.

Постанова Чернігівського апеляційного суду від 05.05.2022 р. у справі № 744/399/20. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/court/89077108-719cbfa6a3772ef00f31d268315bb0e1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Богдан, Б. В. (2022). АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ. Київський часопис права, (2), 66-73. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.10

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО