ОСВІТА В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Р. Г. Драпушко
  • П. В. Горінов
  • Н. В. Філик

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.6

Ключові слова:

інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал, освіта в сфері інтелектуальної власності, реформа системи інтелектуальної власності, проєкт Національного конкурсу із пошуку ідей, натхненних природними системами й організмами, програма центрів підтримки технології та інновацій, Всеукраїнський форум «Innovation Fest», правова культура

Анотація

Дана наукова стаття присвячена актуальним питанням ролі освіти в сфері інтелектуальної власності в контексті формування правової культури молоді. Авторами було досліджено напрямки впровадження знань у сфері інтелектуальної власності як умови розбудови післявоєнної України. Для відновлення повоєнної економіки матимуть значення знання інноваційної моделі економіки, які базуються на використанні творчих результатів та новітніх технологій. Критично важливими будуть знання охорони та захисту прав на комп’ютерні технології, авторське право, об’єкти ІВ у сфері медицини, сільського господарства та результати селекції, біології, питання забезпечення об’єктів винахідництва в сфері національної безпеки та оборони країни тощо. Метою цієї статті є визначення ролі освіти у сфері інтелектуальної власності як напрямку формування правової культури молоді. Проаналізовано: сучасний стан правової охорони інтелектуальної власності в контексті стандартів ВОІВ та закцентувано увагу на основних рекомендаціях ВОІВ у сфері інтелектуальної власності. Розглянуто: основні виклики системи освіти в сфері інтелектуальної власності на сучасному періоду розвитку суспільства. Визначено, що освіта в сфері інтелектуальної власності є елементом правової культури суспільства загалом та сприяє повазі до результатів творчої діяльності людини. Доведено, що відновлення України може бути досягнуто через організацію належної освіти в галузі інтелектуальної власності та технологій із застосуванням інновацій в освітній сфері.

Посилання

Доклад о положении в области интеллектуальной собственности в мире за 2022 г. Вектор инновационной деятельности. URL: https://www.wipo.int/wipr/ru/2022/index.html

Тарасенко Я. До розуміння інтелектуальної власності слід підходити уже на рівні шкільної освіти, якщо не раніше… (інтерв’ю з Оленою Орлюк). Alumni. Асоціація випускників. URL: https://bit.ly/3Go0lpW.

Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 6. С. 149-159.

Бошицький Ю. Л. Оптимізація національної освіти у сфері інтелектуальної власності: сучасні вимоги та основні тенденції. Часопис Київського університету права. 2014. № 2. С. 227-233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_2_53

Бошицький Ю.Л., Лузан А.В. Освіта в сфері інтелектуальної власності як складова інвестицій в людський капітал нації. Часопис Київського університету права. 2016. № 4. С. 245-249. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_4_57

Бошицький Ю.Л. Поглиблення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. С. 300-305.

Кулініч О. Культура та освіта у сфері інтелектуальної власності в контексті забезпечення виконання міжнародних зобов’язань. Університетські наукові записки. 2021. № 6(84). С. 28-37.

Бабенко В.А. Роль інтелектуальної власності у формуванні фахових компетентностей здобувачів вищої економічної освіти в Україні. Збірник наукових праць «Економічний простір». 2019. № 152. С. 204-213.

Падучак О. Про популяризацію знань у сфері інтелектуальної власності: коли, як і навіщо цим займатися. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5. С. 104-110.

Драпушко Р.Г., Горінов П.В., Філик Н.В. Шляхи реформування системи охорони інтелектуальної власності в умовах воєнних загроз. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2022. Вип. 1 (8). С. 32-40.

Триває Всеукраїнська просвітницька кампанія щодо популяризації інтелектуальної власності. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/trivaye-vseukrayinska-prosvitnicka-kampaniya-shodo-populyarizaciyiintelektualnoyi-vlasnosti

Всеукраїнський форум «Innovation Festh». URL: https://www.op.ua/afisha/kyiv/forum/vseukrayins-kiyforum-innovation-fest

Драпушко Р.Г., Горінов П.В., Міненко Є.С. Ефективність залучення молоді до прийняття управлінських рішень. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. Том 33 (72). № 3. С. 54-59.

Запрошуємо на фінал Національного конкурсу з пошуку інноваційних рішень за логікою біомімікрії. URL: https://www.undp.org/uk/ukraine.

Про вищу освіту: Закон України від 01 лип. 2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004.

Попадинець Г. Правова культура як важливий елемент правової системи України. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/ 2077/vnulpurn201478225.pdf

Драпушко Р.Г., Горінов П.В. Сучасні виклики і загрози правової культури молоді. Аналітично-порівняльне право. 2021. № 4. С. 9-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Драпушко, Р. Г., Горінов, П. В., & Філик, Н. В. (2022). ОСВІТА В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ. Київський часопис права, (2), 36-41. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.6

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС