ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Автор(и)

  • Н. Г. Колбіна

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.18

Ключові слова:

дитяче харчування, дитячі суміші, міжнародно-правове регулювання, Європейський Союз, адаптація законодавства

Анотація

Анотація. Шляхи вдосконалення адміністративно-правового регулювання виробництва та обігу дитячого харчування. Відзначено, що вдосконалення адміністративно-правового регулювання виробництва та обігу дитячого харчування повинно відбуватися комплексно з урахуванням різних проблемних напрямків. Автором виокремлено напрямки вдосконалення адміністративно-правового регулювання виробництва та обігу дитячого харчування . А саме: 1) запровадження принципів системи НАССР та забезпечення можливості відслідковування покупцем «виробничо-споживчого ланцюга»; 2) забезпечення відповідності якісним характеристикам дитячого харчування міжнародним стандартам якості та виробництва; 3) врахування критерію фінансової спроможності покупця та виду дитячого харчування; 4) підтримання національного товаровиробника шляхом розроблення та реалізації програм державної підтримки та стимулювання розвитку виробничих потужностей, а також звільнення дрібних виробників продуктів дитячого харчування від отримання окремих документів дозвільного характеру на їх продукцію; 5) впровадження дієвих механізмів утилізації простроченого чи некісного дитячого харчування з обігу; 6) налагодження відносин міжнародно- го партнерства з метою розвитку імпортно-експортних відносин в сфері дитячого харчування; 7) здійснення контролю та нагляду за якістю та кількістю дитячого харчування, яке надходить до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Враховуючи виокремлені чинники є доцільним вести мову як про запровадження з боку держави стимулюючих програм державної підтримки національного виробника дитячого харчування, так і посилення контрольно-наглядової діяльності за їхнім виробництвом, обігом та якістю. Дещо складнішим є забезпечення безперервного контролю за імпортним дитячим харчуванням, адже, потрапляючи на територію України дана продукція потрапляє в обіг і відповідно всі ризики щодо якості та термінів придатності лягають на суб’єкта підприємницької діяльності, який реалізує дані продукти.

Посилання

Малигіна В.Д. Особливості сучасного ринку дитячого харчування / В.Д. Малигіна, О.В. Булгакова. Актуальні проблеми розвитку економіки України. Серія «Економіка»: зб. наук. праць. Донецьк: ДонДУУ, 2008. Т. 9. Вип. 104. С. 246–254.

Булгакова О.В. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств дитячого харчування. Глобальні та національні проблеми економіки, 2015. № 5. С. 314-318. URL: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/804-bulgakova-o-v-strategichni-orientiri-rozvitku-pidpriemstv-dityachogo-kharchuvannya

Чазов Є.В. Дослідження ринку дитячого харчування України. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 8. 2015. С. 664–667. URL: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/141.pdf

Контроль безпечності харчової продукції: корисні уроки інших країн. Проект IFC «Безпечність харчової продукції в Україні». Міжнародна фінансова корпорація, 2010. URL: http://www.ifc.org/Ukraine/FS

HACCP. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/HACCP#7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2_HACCP

Запотоцька О.В. Публічне адміністрування у сфері безпечності та якості харчової продукції: дис. … докт. юрид. наук зі спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». ДДУВС, 2019. 578 с.

Колбіна Н.Г. Проблемні питання розвитку ринку дитячого харчування в Україні. Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10–11 грудня 2021 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С. 75–79.

Formulation and Manufacturing of Infant and Toddler Foods. IFT. Food Technology. Issues. October 2003, Vol. 57. No. 10. URL: https://www.ift.org/news-and-publications/food-technology-magazine/issues/2003/october/features/developing-foods_formulation-and-manufacturing-of-infant-and-toddler-foods

Доходи та витрати населення у 2020 році. Експрес випуск Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/37.pdf

Діденко С. Як змінюється добробут українців: доходи та витрати населення. URL: https://ua.news/ua/kak-yzmenyaetsya-blagosostoyanye-ukrayntsev-dohody-y-rashody-naselenyya-v-i-kv-2021-goda/

Вороніна Г. О. Особливості розвитку ринку дитячого харчування України. Вісник Хмельницького національного університету, 2011. № 6. T. 4. С. 35–39.

Про дитяче харчування: Закон України від 14 вересня 2006 року № 142-V. Відомості Верховної Ради України, 2006. № 44. Ст. 433.

Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children: implementation manual. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260137/9789241513470-eng.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Колбіна, Н. Г. (2022). ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ. Київський часопис права, (1), 117-122. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.18

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО