ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Автор(и)

  • E. M. Деркач

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.11

Ключові слова:

лібералізація, міжнародне перевезення вантажу, транзитне перевезення, автомобільний транспорт, квота дозволів, обмеження, міжнародні договори

Анотація

Анотація. У статті висвітлено найбільш важливі проблеми, пов’язані із здійсненням міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом, та обґрунтування шляхів щодо їхнього подолання. Підкреслюється багаторівневе правове регулювання міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом як трансграничної діяльності: 1) національний рівень (законодавство України, зокрема Закон України «Про автомобільний транспорт», та законодавство країни, територією якої здійснюється перевезення вантажу,); 2) міжнародному рівні (дво- та багатосторонні міжнародні договори, зокрема Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (1956); Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (1970); Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (1957) та ін.). Стверджується, що автомобільний транспорт забезпечує значну частину торгівлі товарами між Україною та ЄС та є важливою умовою для ефективного функціонування Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Співпраця України із країнами ЄС у секторі автомобільних перевезень, окрім Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), регулюється низкою дво- та багатосторонніх договорів. Зроблено висновок, що лібералізація міжнародних автомобільних перевезень вантажів потребує вирішення за допомогою комплексу заходів, зокрема: підписання спеціальної угоди з ЄС відповідно до ст. 136 Угоди про асоціацію (спеціальна угода замінить чинну систему щорічних двосторонніх переговорів із країнами ЄС щодо квот дозволів для здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень); гармонізація законодавства України у сфері автомобільного транспорту із законодавством ЄС в частині вимог, що ставляться до автомобільних перевізників; підвищення прозорості розподілу та обліку дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення шляхом цифровізації.

Посилання

Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту. Офіційний портал Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html

Таран С., Яворський П., Павицька Ю., Омельченко І.. Бучко М. Аналіз торгівлі послугами між Україною та ЄС в рамках ПВЗВТ. 2021. Центр аналітики міжнародної торгівлі Trade+ Київської школи економіки. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/11/Final-DCFTA-services-2021-11-11.pdf

Бізнес оцінив стан і визначив пріоритети розвитку транспортної інфраструктури, – опитування ЕВА. European Business Association. 03.12.2021. URL: https://eba.com.ua/biznes-otsinyv-stan-i-vyznachyv-priorytetyrozvytku-transportnoyi-infrastruktury-opytuvannya-eva/

Довженко Є. В. Концептуальні засади кодифікації національного законодавства про автомобільний транспорт. Юридичний вісник. 2014. № 1 (30). С. 16–20.

Клепікова О. В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2019. 502 с.

Ляшук Р. М. Правові основи здійснення автомобільних перевезень. Вісник Нац. акад. державної прикордонної служби України. Юридичні науки. 2017. Вип. 2. URL: www. irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?

Свистун Л. Я. Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом: автореф. дис… к.ю.н. 12.00.03. Інститут держави і права імені В.M. Корецького Національної академії наук України. Київ. 2005. 16 с.

Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт»: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3492-IV. Офіційний вісник України. 2006. № 13. Ст. 858.

Matvieiev P., Klepikova O., Kornuta L., Abbaszade M., Kuznetsov S. Public and private economic and legal interests in the field of international transport in the latest edition of Incoterms. Amazonia Investiga. 2021. № 10 (46). P. 217–224. URL: https://doi.org/10.34069/AI/2021.46.10.22

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part of 29 May 2014. Official Journal of the European Union, L 161. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:161:TOC

Treaty establishing the Transport Community. Official Journal of the European Union L 278/3. 27.10.2017. p. 3–53. URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/international/enlargement/western-balkans/transport-community_en

Інформація щодо пакету мобільності Європейського Союзу. Сайт Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. URL: http://www.asmap.org.ua/index1.php?idt=66686

Двостороннє співробітництво: нормативно-правова база, міжнародні угоди. Офіційний портал Міністерства інфраструктури України URL: https://mtu.gov.ua/content/dvostoronne-spivrobitnictvo-1.html

Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом: наказ Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 757. Офіційний вісник України. 2004. № 35. Ст. 2354.

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757: наказ Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2013 р. № 239. Офіційний вісник України. 2013. № 38. Ст. 1353.

Перелік пунктів пропуску. Офіційний веб-сайт Державної прикордонної служби України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/perelik-punktiv-propusku

4 держави ЄС скасували вимоги щодо дозволів для перевезень з України. Європейська правда. 26.03.2022. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/26/7136700/.

Дозволи на міжнародні вантажні перевезення: як Україні домогтися збільшення квот? Медійна платформа іномовлення України УКРІНФОРМ. 10.06.2021. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3262354-dozvolina-miznarodni-vantazni-perevezenna-ak-ukraini-domogtisa-zbilsennakvot.html

Довгань В. Проблеми вантажних перевезень в Україні. URL: https://urm.media/viktor-dovgan-problemivantazhnih-perevezen-v-ukra%d1%97ni/

Украинские перевозчики осуществили 975 тысяч е-бронирований разрешений в рамках пилотного проекта. Центр транспортных стратегий. 13.05.2021. URL: https://cfts.org.ua/news/2021/05/13/ukrainskie_perevozchiki_osuschestvili_975_tys_e_bronirovaniy_razresheniy_v_ramkakh_pilotnogo_proekta_krikliy_64774

Україна отримала додаткові дозволи на автоперевезення в напрямку Польщі. European Business Association. 16.02.2022. URL: https://eba.com.ua/ukrayina-otrymala-dodatkovi-dozvoly-na-avtoperevezennya-v-napryamku-polshhi/

Украинские перевозчики рассчитывают на либерализацию транзитных перевозок с ЕС. Центр транспортных стратегий. 06.07.2021. URL: https://cfts.org.ua/news/2021/07/05/ukrainskie_perevozchiki_nadeyutsya_na_liberalizatsiyu_tranzitnykh_perevozok_s_es_65616

Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про міжнародні автотранспортні перевезення: Закон України від 16 грудня 2020 р. Офіційний вісник України. 2021. № 3. Ст. 133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Деркач E. M. (2022). ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ. Київський часопис права, (1), 73-79. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.11

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС