ОБРАЗИ ПРАВА В ПОЕМІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «ЕНЕЇДА»: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Н. М. Павлусів
  • Ю. Я. Коцан-Олинець

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.6

Ключові слова:

націєтворення, духовна культура, ідеологія, форми суспільної свідомості, національний міф, національна ментальність, образи правових явищ

Анотація

Анотація. Актуальність пропонованої статті зумовлена значенням поеми «Енеїда» для формування ідеології державності в Україні. Глибокий філософський аналіз наявних у поемі образів права сприятиме актуалізації відповідних смислових шарів національної культури. Запропоновані результати філософського аналізу поеми засвідчили евристичний потенціал раніше обґрунтованих положень про художню літературу як особливу форму правової свідомості та спосіб пізнання правової дійсності. З точки зору сьогодення, творчий задум та ідейне значення цієї поеми значно більші, її не можна звести лише до літературно-етнографічного енциклопедичного життя українського народу певної доби. Філософський аналіз образів права в поемі Котляревського «Енеїда» допоможе з’ясувати місце та значення художньої літератури як чинника державотворення в Україні. Наявність у вітчизняній історії тривалих періодів втрати національної державності змушує звертатися до більш загальних форм духовної культури, наприклад художньої літератури, для пошуку моделей національного, державно-правового розвитку, виходячи з менталітету та традицій українського народу. У цьому аспекті філософія права має поступитися місцем більш загальної філософії інтелекту, її необмеженому предметному полі. Поема Котляревського «Енеїда», написана два століття тому, стала головним національно-епічним твором, про що свідчить її функціонування в усіх сферах суспільного життя, гуртках, інших видах мистецтва, фольклорі тощо. У створенні національного міфу, особливо в період європейського романтизму, стало звичайним зверненням до національних епосів, як фольклорних, так і тих, чиї автори відомі. Розуміння такого роду ідеологічних і культурних процесів належить до предметного поля загальної філософії, що дозволяє розглядати складні культурні явища в різних аспектах і на різних рівнях їх сутності та онтологічної повноти.

Посилання

Білецький О. І. Від давнини до сучасності : збірник праць з питань української літератури. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1960. Том I. 505 с.

Білецький О. І. Письменник і епоха : збірник статей, досліджень, рецензій з питань української літератури. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1963. 543 c.

Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: Ніка-Центр, 2012. 264 с.

Котляревський І. П. Енеїда: Поема. Київ: Радянська Школа, 1989.

Куліш П. Повість про український народ. Тернопіль: Терно-граф, 2016.

Склокін В. Слобідська Україна у символічній географії Російської імперії (60–90-ті роки XVIII століття). Наукові записки УКУ. 2019. Історія, вип. 3. URL: https://er.ucu.edu.ua/handle/1/2651.

Павлусів Н. М., Вовк В. М. Філософсько-правові погляди Західноукраїнських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.: монографія. Л.: Бона, 2013.

Місце «Енеїди» І. Котляревського в українській духовній культурі. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/15111/ (дата звернення: 25.01.2022).

Котляревський І.П. Енеїда. URL: http://ukrlit.org/kotliarevskyi_ivan_petrovych/eneida/18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Павлусів, Н. М., & Коцан-Олинець, Ю. Я. (2022). ОБРАЗИ ПРАВА В ПОЕМІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «ЕНЕЇДА»: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. Київський часопис права, (1), 39-44. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.6

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА