ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА В УНІФІКОВАНИХ ДОГОВОРАХ МІЖ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ ТА СПОЖИВАЧАМИ В ІЗРАЇЛІ

Автор(и)

  • В. Л. Качурінер

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.41

Ключові слова:

Ізраїль, матеріальне право, уніфіковані контракти, транснаціональні компанії, споживачі.

Анотація

Анотація. У статті висвітлено питання застосування матеріального права в уніфікованих договорах між транснаціональними компаніями та споживачами в Ізраїлі. Прийнятим критерієм вибору права в договірному праві є тест згоди сторін, а за його відсутності – тест «найбільш тісного зв’язку». Коли на результат тесту можуть вплинути ширші політичні міркування, які служать загальним нормативним інтересам при застосуванні тесту «найбільш тісного зв’язку», характер і вага зв’язків можуть змінюватися, відповідно до конкретних законів, застосовуваність яких перевіряється відповідно до особливих обставин контракту. За загальним правилом – це вивчення зв’язку договору з певним правом, враховуючи місце, де було укладено договір чи де були проведені переговори до укладення контракту, місце виконання контракту, сторони контракту (їх місце проживання, громадянство, реєстрація та підприємницька діяльність), мову договору, валюту платежу, місце сплати податків і наміри сторін щодо вибору права в інших сферах їхніх відносин. Виявляючи ці спорідненості та визначаючи їхню вагу, немає жодних перешкод для того, щоб суд брав до уваги загальні політичні міркування правової системи та основні принципи договірної сфери, для якої вимагається вибір права. За відсутності конкретної спорідненості суд може вдатися до об’єктивної спорідненості договору, тобто: права, що застосовується до подібних договорів, між подібними сторонами та за подібних обставин. У статті продемонстровано динаміку правових рішень, які вплинули на результат розвитку застосування матеріального права в уніфікованих договорах ізраїльської системи правосуддя, котра побудована таким чином, що кожна справа залежить від суб’єктивного рішення окремого судді, що, на думку автора, призводить до тотального хаосу у правовій системі. Натомість, уніфікація законодавства Ізраїлю у відповідності з міжнародними нормами у сфері міжнародного публічного та приватного права могла б внести чіткість, прозорість, однозначність та значним чином полегшити навантаження системи правосуддя Ізраїлю.

Посилання

Кабрера Ю. Генезис «Lex voluntatis» у виборі матеріального права. URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2020/2020-7-1/13.pdf

General Attorney v. B.G. Financing Ltd -----https://www.psakdin.co.il/Court/ -יטפשמה-ץעויה-תוברעתהיחרזא-ךילהב-הלשממל

HSBC Privat Bank (Suisses). ברפדלוג דרשממ ,לגס רתסא ,לגס ימר 5555555 ’נ ’חאו סקופ ,גוצרה דרשממחאו ’ URL: https://www.informer.co.il/court.asp?id=596803

Private International Law in a Globalized World – The Choice of Law of Consumer Contracts / -ןיב טפשמםלועב יטרפ ימואל URL: https://www.jstor.org/stable/26547257

Standard Contracts Law, 1982 /https://goslaw.co.il/wp-content/uploads/2021/03/standard-contracts-law.pdf

Troim Miller Inc. v Facebook Ireland limited https://perma.cc/9ESS-XWWY

ער . 7 " 5860/16 א Inc Facebook 31.5.2018 ובנ) ומח ןב ; #39 &נ ). URL: https://www.law.co.il/media/computer-law/ben_hemo2.pdf

שדח חסונ] ןיקיזנה תדוקפ] . 8 ] https://www.nevo.co.il/law_html/law00/73015.htm

לשת ,(יללכ קלח) םיזוחה קוח . 9 " -1973 ג https://www.nevo.co.il/law_html/law00/71888.htm

משת ,םידיחאה םיזוחה קוח . 10 " דוסי תוארוה :; #39 &א קרפ -1982 ג https://www.nevo.co.il/law_html/law00/70311.htm

םתור דעיו רזע ןב תלייא . 11 " תרבגומ הימונוטוא לש לדומל העצה :םיימואל־ןיב םיזוחב ןיד תרירב תוינת " 333 א םיקסעו טפשמ , 351-350 (2004) URL: https://runilawreview.org/2004/01/01/volume1_ben-ezer_rotem/

רואנק סיריא תונכרצ יזוחב ןידה תרירב – ילבולג . 12 and Iris Canor https://www.jstor.org/stable/26547257

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Качурінер, В. Л. (2024). ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА В УНІФІКОВАНИХ ДОГОВОРАХ МІЖ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ ТА СПОЖИВАЧАМИ В ІЗРАЇЛІ. Київський часопис права, (1), 294-301. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.41

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО