ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКОВО СКЛАДЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Автор(и)

  • В. П. Жмудінський

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.21

Ключові слова:

податкова накладна, податок на додану вартість, господарська операція, податкове зобов’язання.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню правового механізму виправлення помилково складеної податкової накладної. Визначено, що податкова накладна – це податковий документ, який складається продавцем товарів/ послуг в електронній формі в момент виникнення податкових зобов’язань і є первинним документом для відображення податку на додану вартість в обліку. Звернено увагу на те, що досить часто в ході здійснення господарської діяльності, платниками податків помилково складаються податкові накладні на операцію з постачання товарів/послуг, яка фактично не відбулась. Аргументовано, що у випадку складання платником податку помилкової податкової накладної, суми податку на додану вартість, вказані у такій накладній, не включаються до складу податкових зобов’язань за відповідний звітний період і не відображаються в декларації з такого податку, так як не відбулася перша подія, в розумінні ст. 187 Податкового кодексу України, тобто сам факт помилкового складання податкової накладної, не призводить до беззаперечного виникнення податкових зобов’язань у платника податків. В той же час, встановлено, що податковим законодавством України передбачено порядок виправлення допущеної помилки, у разі помилкового складання податкової накладної, а саме шляхом подання розрахунку коригування до такої податкової накладної. При цьому, зазначено, що платник податків вправі подати розрахунок коригування до помилково складеної податкової накладної за умови, якщо така накладна була зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку, якщо реєстрація помилково складеної податкової накладної була зупинена (заблокована), то розрахунок коригування подати неможливо. Обгрунтовано, що для розблокування реєстрації податкової накладної, платник податків має право подати до контролюючого органу письмові пояснення та копії документів, які підтверджують факт здійснення господарської операції. Доведено відсутність законодавчо визначеного механізму розблокування помилкової податкової накладної, складеної на операцію з постачання товарів/послуг, яка фактично не відбулась. На основі аналізу проведеного дослідження та з метою усунення неоднозначного трактування та застосування норм податкового законодавства, визначено напрямки вдосконалення механізму справляння податку на додану вартість.

Посилання

Канцедал Н. Ідентифікація та способи виправлення бухгалтерських помилок. Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2–3 жовтня 2012 р.). Дніпропетровськ: Герда, 2012. С. 282-284.

Сокольська Р., Зелікман В., Абрамян О. Особливості первинного та аналітичного обліку ПДВ у сучасних умовах господарської діяльності українських підприємств. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 19. С. 1345-1349.

Лега О., Яловега Л., Прийдак Т. Помилки в бухгалтерському обліку: сутність, класифікаційні ознаки, виявлення та виправлення. Гроші, фінанси та кредит. 2020. Випуск 49. С. 187-195.

Жмудінський В. Організаційно-правове забезпечення оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. С. 231.

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. URL. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Нагірська К., Риковська Л. Виправлення помилок у фінансовій звітності: проблеми нормативно-методичного забезпечення. Економічні науки. 2014. Вип. 11 (41). Ч. 1. С. 120-130.

Шипунова О. Визначення і класифікація помилок у фінансовій звітності. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Випуск 1 (99). С. 93-101.

Дубініна М., Норова І. Особливості виявлення та попередження помилок у фінансовій звітності. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2015. № 12. URL. http://www.economy.nayka.com.

ua/?op=1&z=4619.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#top.

Рішення Київського окружного адміністративного суду від 01.12.2022р. у справі № 320/6634/22. URL. https://reyestr.court.gov.ua/Review/108004461.

Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: затв. Наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019р. № 520. URL.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#top.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Жмудінський, В. П. (2024). ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКОВО СКЛАДЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ. Київський часопис права, (1), 160-166. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.21

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО