ПОНЯТТЯ ТА ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • М. М. Дяченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.19

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, адміністративні права, забезпечення, захист, здоров’я, національний, положення, права, свободи, законні інтереси та пільги, публічне адміністрування.

Анотація

Анотація. В статті розкрито поняття та з’ясовані засади адміністративно-правового статусу учасника бойових дій в Україні. Актуалізовано, що основними цінностями, на яких ґрунтується законодавство та правозастосування адміністративних органів, включають національну складову щодо захисту українського народу, освіти, культури, науки, промисловості, гуманітарні аспекти, як турботу за героями, які втратили на війні фізичне і психологічне здоров’я та патріотичні чинники стосовно підняття статусу та ефективне публічне забезпечення учасників бойових дій усім належних для достойного життя. Доведено, що адміністративно-правовий статус учасника бойових дій в Україні означає сукупність юридичних засобів та правових норм, які визначають його високе положення та роль особи, яка безпосередньо приймала участь в бойових діях, у відносинах з державою, громадським суспільством, а також в контексті захисту та забезпечення її адміністративних прав і пільг. Основні елементи адміністративно-правового статусу учасника бойових дій включають, адміністративні суб’єктивні права, які надані учасникам бойових дій для забезпечення їхньої безпеки та реалізації пільг та інших сприятливих обов’язків гарантованих державою. Ці чесноти можуть стосуватися втраченого здоров’я та часу при здійсненні оборони України від російських терористів та інших окупантів. Публічний обов’язок, поважати Європейські цінності, дотримуватися своїх вправ, свобод та законних інтересів без порушення заборонних норм законодавства. Правосуб’єктність особи, як підстава та порядок виникнення в особи правового статусу учасника бойових дій. Адміністративної та дисциплінарної відповідальності чиновників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування може покладатися відповідальність за не належне забезпечення (порушення) реалізації учасникам бойових дій високого і пільгового адміністративно-правового статусу.

Посилання

Залужний В. Головнокомандувач Збройних сил України про те, як виграти війну Технологія є ключовою, бо війна стає «позиційною». 2023. https://www.economist.com/by-invitation/2023/11/01/thecommander- in-chief-of-ukraines-armed-forces-on-how-to-win-the-war

Пашинський В. Й. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення оборони України: поняття та класифікація. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 47. Т. 2. С. 148–151.

Шлях військового після поранення: структура проблем. Правозахисний центр «Принцип». Gradus Research. Громадська організація «Terra U». 2023. URL: https://voxukraine.org/shlyah-vijskovogo-pislyaporanennya- struktura-problem

Михайлов Д. Gradus Research 72% поранених військових Збройних сил України боїться, що після війни держава про них забуде. Суспільні новини. 2023. URL: https://suspilne.media/551439-72-vijskovihzsu- boitsa-so-pisla-vijni-derzava-pro-nih-zabude-gradus-research/

Академічний тлумачний словник української мови: в 11 томах. Том 9. 1978. 671 с.

Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін.]; за ред. проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.

Пашинський В. Й. Забезпечення оборони України: адміністративноправові аспекти: монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 408 с.

Голодомор в Україні: що маємо про нього пам’ятати. ВВС. 2021. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/ news-59260026

По статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 45. ст.425 10. Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302. Веховна Рада України. 2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/302-94-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Постанова Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України. 2024. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#Text»

Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Затверджено Наказом Міністерства у справах ветеранів України. Наказ від 26 лютого 2021 р. № 43. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2021 р. за № 521/36143. Верховна Рада України. 2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0521-21#Text

Про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Постанова від 22 серпня 2023 року № 887. Верховна Рада України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/887-2023-%D0%BF#Text

Каб’як І. Як отримати статус УБД під час війни: куди звертатися, список документів.» TSN. 2024. URL: https://tsn.ua/ukrayina/yak-otrimati-ubd-pid-chas-viyni-2418421.html.

Алгоритм отримання статусу учасника бойових дій військовослужбовцями Збройних Сил України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали поранення, контузії, каліцтва. Міністерство оборони України. Верховна Рада України. 2024. URL: https:// www.mil.gov.ua/content/pdf/ALHORYTM_nadannya_statusu_UBD.pdf

Єлістратов А.І. Адміністративне право : лекції / А.І. Єлістратов ; ред. та упоряд. В.В. Галунько, С. В. Діденко. Херсон : ВАТ ХМД, 2007. 268 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Дяченко, М. М. (2024). ПОНЯТТЯ ТА ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ. Київський часопис права, (1), 148-153. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.19

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО