ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ПРО МАЙНО ТА ВЛАСНІСТЬ У ЗОНІ КОНФЛІКТУ: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

  • Є. В. Литвиненко
  • А. О. Лимонько

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.9

Ключові слова:

врегулювання спорів, майно, власність, тимчасово окупована територія, міжнародна підтримка, права людини, цивільне населення.

Анотація

Анотація. Проведено аналіз питання врегулювання спорів про майно та власність на тимчасово окупованих територіях у контексті збройних конфліктів. Автори досліджують правовий статус такої території та вплив такого статусу у вирішенні питаннь щодо власності. У статті аналізується міжнародні правила, включаючи Женевські конвенції та Додаткові протоколи до них, які регулюють захист цивільного населення та його майна в умовах конфлікту. Також досліджуються спеціальні механізми, включаючи роль міжнародних організацій у вирішенні спорів та відновленні порядку на окупованих територіях. Наголошено, про важливість дотримання принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права для захисту прав та інтересів громадянського населення в умовах конфлікту. Розглянуті приклади з практики, дають підстави стверджувати про необхідність розробки та застосування ефективних механізмів врегулювання спорів та відновлення порушених прав у контексті тимчасово окупованих територій. Особлива увага приділяється ролі міжнародних правових інструментів у врегулюванні подібних ситуацій, зокрема, Женевським конвенціям та Додатковим протоколам до них, які визначають права та обов’язки сторін конфлікту та забезпечують захист цивільного населення. Розглянуто та досліджено, як саме ці міжнародні норми впливають на регулювання питань власності та майна. Крім того, висвітлюється та підтверджується важливість участь міжнародних організацій у вирішенні таких спорів та відновленні стабільності на окупованих територіях. Аналізується їхня роль у сприянні дотриманню принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права, що є ключовим для забезпечення безпеки та захисту прав громадян в умовах конфлікту. Можна констатувати, що на сьогодні існує необхідність у комплексному підході до вирішення питань власності та майна на тимчасово окупованих територіях, який базується на принципах міжнародного права та сприяє відновленню правового порядку та захисту прав людини в умовах збройних конфліктів. Обґрунтовано важливість дотримання принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права як основи для захисту прав та інтересів громадянського населення в умовах конфлікту. Визначаються основні проблеми та виклики, які виникають при вирішенні питань власності в зоні тимчасової окупації, і запропоновано можливі шляхи їх вирішення.

Посилання

Волинка К.Г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики: дис. канд. юрид. наук, спеціальність 12.00.01/ Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, НАН України, Київ. 2000. 177 с.

Гладун З.С. Право на здоров’я (політико-правові аспекти). Український часопис прав людини. 1996. № 1. С. 7-13.

Глазько С.М. Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект: автореф. дис … канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2005.

Буроменський М.В. Міжнародний захист прав людини та права біженців / навчальний посібник. Київ. 2004. 160 с.

Біда О.А., Блага, А.Б., Мартиненко О.А., Пархоменко П.І., Статкевич М.Г., Тарабанова С.В. Дитинство під прицілом: права дитини в умовах збройного конфлікту на сході України: наукове видання / за заг. ред. А.П. Бущенка. Українська Гельсінська спілка з прав людини, Київ. КИТ. 2016. 82 с.

Ієрусалімова І.О., Тимчик Г.С. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод осіб, яких визнано біженцями в Україні. Держава і право. 2013. № 60. С. 128–134.

Битяк Ю.П. Адміністративне право: підручник (2-ге вид., переробл. та допов.) / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуя. Харків: Право. 2013. 656 с.

Буроменський М.В. Міжнародний захист прав людини та права біженців. Київ. 2002. 160 с.

Іляшко О.О. Особливості правового регулювання прав та свобод людини на тимчасово окупованих територіях України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2020. № 31. С. 19-25.

Купрієнко Д.А., Дем’янюк Ю.А., Діденко О.В. Державна територія і державний кордон: навчальний посібник. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ. 2014. 256 с.

Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації: Постанови Кабінету Міністрів України. Відомості Верховної Ради України від 20 березня 2022 року № 326. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text

Грушко М.В. Воєнні злочини як міжнародні злочини jus cogens. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 1. 2018. С. 241–244.

Сенаторова О.В. Права людини і збройні конфлікти: навчальний посібник. Київ: Видавництво «ФОП Голембовська О.О.». 2018. 208 с.

Блистів Т.І. Нормативно-правове забезпечення в Україні питань утримання та поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період. Інформація і право. № 2 (25). 2018. С. 117–123.

Грушко М.В. Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених: монографія. Одеса: Фенікс. 2016. 284 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-10

Як цитувати

Литвиненко, Є. В., & Лимонько, А. О. (2024). ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ПРО МАЙНО ТА ВЛАСНІСТЬ У ЗОНІ КОНФЛІКТУ: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. Київський часопис права, (1), 72-77. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.9

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС