НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЇХ СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ВПЛИВ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Автор(и)

  • М. С. Сус

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.4

Ключові слова:

конституція, конституційні права, захист прав, право на судовий захист, антимонопольне законодавство, Антимонопольний комітет України, правозастосовна практика, судова практика, євроінтеграція, Європейський Союз.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена аналізу положень Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 (Закон № 3295-IX), який запустив антимонопольну реформу в Україні, та нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України (АМК), прийнятих на розвиток положень цього закону, та наданні їм загальної оцінки з точки зору того як і якою мірою вони можуть вплинути на практику органів АМК щодо накладення штрафів за порушення антимонопольного законодавства та підходи господарських судів щодо контролю за цими рішеннями, існуючу до набрання Законом № 3295-IX чинності проблематику в цій частині в аспекті забезпечення дотримання прав суб’єктів господарювання. За результатами аналізу положень вказаних вище нормативно-правових актів робиться висновок, що встановлення Законом № 3295-IX вимоги, що порядок визначення штрафів за порушення антимонопольного законодавства має бути затверджений у формі нормативно-правового акту АМК, а не рекомендаційних роз’яснень, як було раніше, прямі норми, запроваджені розпорядженням АМК № 16-рп від 23.11.2023, які оновили правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства, та № 22-рп від 14.12.2023, яким АМК затвердив правила визначення штрафів за порушення вказаного законодавства, про те, що рішення органів АМК про накладення штрафів мають бути обґрунтованими і що органи АМК мають зазначати обставини, які вони будуть враховувати при визначенні розмірів штрафів, у поданні з попередніми висновками, надаючи відповідачам у справах органів АМК таким чином можливість їх прокоментувати, можна розглядати як позитивне зрушення в частині забезпечення дотримання прав суб’єктів господарювання при розгляді органами АМК справ про порушення антимонопольного законодавства. Закон № 3295-IX, оновлені АМК правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та правила визначення штрафів збільшують ймовірність того, що господарські суди почнуть більш ефективно контролювати законність рішень органів АМК про накладення штрафів за порушення антимонопольного законодавства безвідносно до рішень про визнання вчинення порушень цього законодавства та визнавати перші недійсними тоді, коли при накладенні штрафів органи АМК не дотримувалися положень розпорядження АМК № 22-рп від 14.12.2023 та інших нормативно-правових актів, прийнятих АМК на розвиток положень Закону № 3295-IX. В якій мірі нове регулювання матиме позитивний ефект фактично покаже правозастосовна практика, яка найближчим часом почне формуватися. Вказується, що Закон № 3295-IX загалом не зачіпає питання зміни господарськими судами рішень органів АМК про накладення штрафів за порушення антимонопольного законодавства, забезпечення чого є одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, та, як обґрунтовується у статті, видається оптимальним способом організації публічного застосування українського антимонопольного законодавства. Створення умов, аби господарські суди могли ефективно та послідовно змінювати розміри штрафів, накладені органами АМК, при розгляді спорів щодо оскарження рішень цих органів, є одним із найбільш важливих питань для вирішення у світлі триваючої антимонопольної реформи в Україні, що актуалізує подальші дослідження зарубіжного досвіду в цій частині.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 28.02.2024).

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text (дата звернення: 28.02.2024).

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 28.02.2024).

Сус М.С. Конституційні засади державного захисту конкуренції в Україні у контексті досвіду Європейського Союзу: дис. … доктора філософії: 081 «Право». Київ, 2023. 254 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України: Закон України від 09.08.2023 № 3295-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3295-20 (дата звернення: 28.02.2024).

Про затвердження Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції: розпорядження Антимонопольного комітету України № 22-рп від 14.12.2023. Ліга Закон. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE41468 (дата звернення: 28.02.2024).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Україною 16.09.2014. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/984_011 (дата звернення: 28.02.2024).

Щодо застосування положень частин другої, п’ятої та шостої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», частин першої та другої статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»: рекомендаційні роз’яснення Антимонопольного комітету України від 09.08.2016 № 39-рр. Антимонопольний комітет України. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/imported_content/5d69103546d46.pdf (дата звернення: 28.02.2024).

Про внесення змін до розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5: розпорядження Антимонопольного комітету України № 16-рп від 23.11.2023. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2263-23#Text (дата звернення: 28.02.2024).

Про затвердження Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: розпорядження АМК № 5 від 19.04.1994. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0090-94#Text (дата звернення: 28.02.2024).

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 № 3659-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text (дата звернення: 28.02.2024).

Комітет АПУ надав пропозиції до АМК щодо проєкту Порядку визначення розміру штрафу за порушення конкурентного законодавства. Асоціація правників України. URL: https://uba.ua/ukr/news/komtet-apu-nadav-propozici-do-amku-shhodo-proktu-porjadku-viznachennja-rozmru-shtrafu-za-porushennjakonkurentnogo-zakonodavstva (дата звернення: 28.02.2024).

Лист Комітету Асоціації правників України з конкуренційного права № 1392 від 04.12.2023. Асоціація правників України. URL: https://uba.ua/documents/1PR/PR%20%26%20Communications%202023/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%90%D0%9C%D0%9A%D0%A3.pdf (дата звернення: 28.02.2024).

Верховенство права. Каталог юридичних позицій Конституційного Суду України (за рішеннями, висновками). Конституційний Суд України. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/34-verhovenstvo-prava (дата звернення: 28.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-10

Як цитувати

Сус, М. С. (2024). НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЇХ СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ВПЛИВ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ РЕФОРМИ. Київський часопис права, (1), 31-40. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.4

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО