РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У МІЖНАРОДНО˗ПРАВОВІЙ ОХОРОНІ КЛІМАТУ

Автор(и)

  • Я. А. Павко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.35

Ключові слова:

адаптація до зміни клімату, викиди парникових газів, глобальна екологічна проблема, кліматична політика, міжнародно˗правовий режим охорони клімату, наукова оцінка наслідків і майбутніх ризиків зміни клімату

Анотація

Стаття присвячена вивченню діяльності Організації Обʼєднаних Націй (ООН), спрямованої на протидію зміні клімату. Визначено здобутки цієї міжнародної організації універсального характеру на шляху подолання такої глобальної проблеми людства як зміна клімату. Проаналізовано основні міжнародно˗правові акти, прийняті за сприяння ООН, які становлять юридичну основу для міждержавної співпраці в сфері боротьби з кліматичними змінами. Зʼясовано значення ООН для становлення та розвитку сучасного міжнародно˗правового режиму охорони клімату. Автор дійшов висновку, що на сьогоднішній день ООН є тією міжнародною організацією, яка впливає на формування глобальної кліматичної політики та слугує головним майданчиком, що обʼєднує усі держави світу для обговорення різноманітних питань в сфері охорони довкілля і прийняття вагомих рішень щодо них. Незважаючи на те, що головною метою цієї універсальної міжнародної організації є підтримання й зміцнення миру та міжнародної безпеки, протидія зміні клімату та адаптація до наслідків такої зміни стала одним із основних напрямків для співпраці в рамках органів та установ системи ООН. Проведення щорічних кліматичних конференцій ООН дає можливість державам не тільки дискутувати, але й ставити кожного року нові цілі зі зменшення шкідливих викидів та визначати шляхи їх досягнення. Розробка окремих компонентів міжнародної кліматичної політики та їх реалізація залежить від появи звітів Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), які містять максимально достовірну та авторитетну наукову оцінку наслідків і майбутніх ризиків зміни клімату, а також пропозиції щодо запобігання кліматичним змінам та адаптації до них. Україна, як держава-член ООН та учасниця усіх важливих міжнародних договорів у сфері боротьби зі зміною клімату, завжди бере активну участь у міжнародних заходах ООН, які мають на меті сприяти створенню дієвих механізмів зі скорочення викидів парникових газів і попередження можливих наслідків глобального потепління. В умовах збройної агресії РФ проти нашої держави стратегічним завданням для України є поступова інтеграція кліматичних цілей в усі сектори її діяльності.

Посилання

«Червоний код для людства»: експерти ООН оприлюднили звіт про зміни клімату. 09.08.2021. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-klimat/31400967.html (дата звернення: 25.03.2022).

Шомпол О. А. Міжнародно˗правові засади забезпечення екологічних прав людини. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2009. Випуск 83. Частина ІІ. С. 183‒187.

Декларація Конференції Організації Обʼєднаних Націй з проблем оточуючого людину середовища від 16 червня 1972 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454#Text (дата звернення: 28.03.2022).

Resolution of the General Assembly “Institutional and financial arrangements for international environmental cooperation”. A/RES/2997 (XXVII). 15 December 1972. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/270/27/IMG/NR027027.pdf?OpenElement (date of access: 04.04.2022).

Шемшученко Ю. С. Програма ООН з навколишнього середовища. Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В. Н. Денисов та ін. ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Т. 3. М˗Я. Київ : Академперіодика, 2019. С. 635–636.

About the United Nations Environment Assembly. URL: https://www.unep.org/environmentassembly/aboutunited-nations-environment-assembly (date of access: 27.04.2022).

The Gathering Storm. Adapting to Climate Change in a Post˗pandemic World. Adaption Gap Report 2021. UNEP, 2021. 104 p. URL: https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2021 (date of access: 28.04.2022).

Україна вперше стала членом Бюро Асамблеї ООН з навколишнього середовища. 03.03.2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-vpershe-stala-chlenom-byuro-asambleyi-oon-z-navkolishnogoseredovishcha (дата звернення: 30.04.2022).

Міжнародне право: Основні галузі : підручник / за ред. В. Г. Буткевича. Київ: Либідь, 2004. 816 с.

Задорожній О. В, Медведєва М. О. Міжнародне право навколишнього середовища : підручник для ВНЗ / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ : Видавничий дім «Промені», 2010. 510 с.

Гетьман А. П., Лушпаєв С. О. Деякі питання правової охорони озонового шару атмосфери. Економіка та право. 2008. № 3. С. 167–169.

Віденська конвенція про охорону озонового шару від 22 березня 1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_088#Text (дата звернення: 31.03. 2022).

Resolution of the General Assembly “International Day for the Preservation of Ozone Layer”. A/RES/49/114/. 19 December 1994. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/761/89/PDF/N9576189.pdf?OpenElement (date of access: 03.04.2022).

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). URL: https://www.ipcc.ch/ (date of access: 26.04.2022).

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/ (date of access: 30.04.2022).

Міжнародне публічне право : підручник / В. М. Репецький та ін. ; за ред. В. М. Репецького. 2˗ге вид., стер. Київ : Знання, 2012. 437 с.

Рамкова конвенція Організації Обʼєднаних Націй про зміну клімату від 9 травня 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044#Text (дата звернення: 03.05.2022).

Андрусевич А. О. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 1992 року. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В. Н. Денисов та ін. ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Т. 3. М˗Я. Київ : Академперіодика, 2019. С. 670–672.

Малишева Н. Р. Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1997 року. Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В. Н. Денисов та ін. ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Т. 2. Е˗Л. Київ : Академперіодика, 2017. С. 610–612.

Паризька угода від 12 грудня 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#Text (дата звернення: 04.05.2022).

Андрусевич А. О. Паризька угода 2015 року. Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В. Н. Денисов та ін. ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Т. 3. М–Я. Київ : Академперіодика, 2019. С. 488–489.

Павко Я. А. Особливості та здобутки Кліматичної конференції ООН в 2021 році. Трибуна. 2022. № 1. С. 31–32.

Україна на COP27: щоденник подій по днях. 18.11.2022. URL: https://ucn.org.ua/?p=8824 (дата звернення: 11.12.2022).

Світ перебуває на шляху до «кліматичного пекла» – Генеральний секретар ООН. 07.11.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3609495-svit-perebuvae-na-slahu-do-klimaticnogo-pekla-gensekoon.html (дата звернення: 11.12.2022)

Кліматичний саміт СОР27 завершився домовленістю про створення фонду з фінансування втрат та збитків від зміни клімату. 22.11.2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/klimatichnij-samit-sor27-zavershivsya-domovlenistyu-pro-stvorennya-fondu-z-finansuvannya-vtrat-ta-zbitkiv-vid-zmini-klimatu (дата звернення: 11.12.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Павко, Я. А. (2023). РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У МІЖНАРОДНО˗ПРАВОВІЙ ОХОРОНІ КЛІМАТУ. Київський часопис права, (4), 232-239. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.35

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО