ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ, ЯКІ ФУНКЦІОНУЮТЬ НА ШКОДУ ЕКОНОМІЧНИМ ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • О. І. Хороновський

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.30

Ключові слова:

транснаціональні організовані злочинні угрупування, економічні інтереси держави, господарська діяльність, транснаціональні злочини, типові схеми злочинної діяльності

Анотація

Дана наукова стаття присвячена питанням дослідження функціональних ознак сучасних транснаціональних організованих злочинних угрупувань, які діють на шкоду економічним інтересам держави. Визначено, що транснаціональна організована злочинність на шкоду економічним інтересам держави охоплює сферу господарської діяльності, тому функціонування таких злочинних формувань розглядається у даній площині. За результатами аналізу положень Господарського кодексу України виділено 8 основних сфер діяльності транснаціональних організованих злочинних угрупувань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави. З урахуванням визначеної ООН класифікації транснаціональних злочинів, а також беручи до уваги визначені сфери діяльності транснаціональних злочинних формувань, до груп транснаціональних злочинів, які ними вчиняються віднесено: відмивання грошей, крадіжки інтелектуальної власності, шахрайство зі страховкою, комп’ютерна злочинність, фіктивне банкрутство та проникнення у легальний бізнес. Зроблено висновок, що транснаціональні злочини на шкоду економічним інтересам держави вчиняються, як правило, в комбінованому виді, поєднуючи в собі злочини тої чи іншої групи з вище перерахованих. В той же час, відмивання грошей є найбільш універсальний транснаціональний злочин, який переважно присутній у всіх випадках транснаціональної організованої злочинності на шкоду економічним інтересам держави. Виділено у загальному вигляді найбільш типові схеми злочинної діяльності, які використовуються на сучасному етапі транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями на шкоду економічним інтересам держави, зокрема: створення фіктивних вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання; використання інституту зовнішньоекономічної діяльності шляхом проведення «псевдо експортно-імпортних операцій»; операції з нерезидентами зареєстрованими в офшорних зонах; операції з цінними паперами; операції з конвертації коштів у готівку; операції з криптовалютою; схема «зустрічні потоки». Запропоновані типові схеми злочинної діяльності не є вичерпними, залежать від багатьох об’єктивних та суб’єктивних факторів.

Посилання

Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text.

Білоус В. В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. Харків, 2004. 20 с.

Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.09. Національна академія внутрішніх справ, 2010. 610 с.

Берлач А. І. Оперативно-розшукове документування злочинів, що скоюються в сфері зовнішньоекономічних відносин / А. І. Берлач, В. В. Матвійчук. Вісник університету внутрішніх справ. Спецвипуск 1. МВС. Харків, 1999. С. 184–192.

Laundering the Proceeds of VAT Carousel Fraud Report. The Financial Action Task Force (FATF). URL: http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/launderingtheproceedsofvatcarouselfraudreport.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Хороновський, О. І. (2023). ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ, ЯКІ ФУНКЦІОНУЮТЬ НА ШКОДУ ЕКОНОМІЧНИМ ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ. Київський часопис права, (4), 203-207. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.30

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ