ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Н. В. Кулакова

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.22

Ключові слова:

культура, культурне надбання, культурна спадщина, культурні цінності, охорона, культурної спадщини, об’єкти охорони культурної спадщини

Анотація

У статті зазначається важливість охорони об’єктів культурної спадщини як діяльності держави по забезпеченню системи правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів культурної спадщини. Така діяльність здійснюється на основі норм міжнародного права та національного законодавства по захисту культурної спадщини. Особливого значення така діяльність набуває під час під час воєнного стану. Під культурною спадщиною відповідно до національного законодавства розуміється «пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та структури археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки; ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв’язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки; визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології». Збереження і примноження культурної спадщини забезпечується системою правових та організаційно-управлінських заходів, що регулюються Конституцією України, ратифікованих парламентом України міжнародними конвенціями, законодавчими актами щодо забезпечення збереження культурних надбань, серед яких, Закони України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та іншими нормативними актами. Важливість кримінально-правової охорони об’єктів культурної спадщини залежить, насамперед, від такої сукупності обставин, що обумовлюють діяльність держави по забезпеченню системи правових, організаційних, заходів з забезпечення їх захисту та збереження, відтворенню та охороні. Предметом такої охорони є характерна властивість об’єкта, що становить його історико-культурну цінність, на підставі якої цей об’єкт визнається об’єктом культурного надбання. До об’єктів культурного надбання належать об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відповідно до законодавства України. З метою обліку об’єктів матеріальної та духовної культури виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що мають важливе значення для формування національної самосвідомості українського народу і визначають його вклад у всесвітню культурну спадщину створено Державний реєстр національного культурного надбання, до якого заносяться пам’ятки історії; пам’ятки археології; пам’ятки містобудування і архітектури; пам’ятки мистецтва; документальні пам’ятки. Також до реєстру можуть бути занесені й інші об’єкти, що становлять виняткову цінність з огляду історії, культури, етнології чи науки. Серед загроз культурним цінностям необхідно виділити кримінальні, а тому сьогодні актуальним є питання їх кримінально-правової охорони. Чинне кримінальне законодавство передбачає відповідальність за посягання на окремі об’єкти культурного надбання, а саме на культурні цінності, культурну спадщину, пам’ятки культурної спадщини, археологічну спадщину та документи чи унікальні документи Національного архівного фонду.

Посилання

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 21.09.1999 року № 1068-14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14/card2#Card

Assessing crimes against cultural property 2021. October 2022 [Електронний ресурс]. URL: https://www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime.

Культурні цінності. URL: https://mvs.gov.ua/activity/rozsuk/kulturni-cinnosti-1888).

В Україні запустили проєкт для збору коштів на відновлення зруйнованої росіянами культурної спадщини. URL: https://mkip.gov.ua/news/7566.html).

Україна з часів Другої Світової війни не стикалася з таким масштабом злочинів проти культурної спадщини. URL: https://mkip.gov.ua/news/7598.html.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за шість місяців 2022 року. Офіс генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya.

Кримінальний кодекс : Кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Брюсельська декларація про закони та звичаї війни [Електронний ресурс]. URL: http://te.zavantag.com/docs/238/index-23956-5.html.

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини [Електронний ресурс]. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.; Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфликту [Електронний ресурс]. URL: http://zakon1.rada.gov.ua; Другий протокол 1999 р. до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадках збройного конфлікту 1954 р. [Електронний ресурс]. URL: http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ratification-kit-cultural-property-271004.htm; Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжународних збройних конфліктів (Протокол I). Женева, 8 червня 1977 року. [Електронний ресурс]. URL: http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/treaties-additional-protocol-1.htm; Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжународних збройних конфліктів (Протокол I). Женева, 8 червня 1977 року. [Електронний ресурс]. URL: http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/6lkb3l.htm; Конвенція про бомбардування морськими силами під час війни (IX Гаазька конвенція)

[Електронний ресурс]. URL: http://zakony.com.ua/lawbase/sedcontent.html?id=7243&p=1; IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text http://zakony.com.ua/lawbase/sedcontent.html?id=7243&p=1.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право : навчальний посібник / за заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2014. С. 872.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Кулакова, Н. В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНІ. Київський часопис права, (4), 144-148. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.22

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ