ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І. В. Заневська

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.5

Ключові слова:

лікарські засоби, історія створення ліків, правова охорона, застосування лікарських засобів в Україні, правове регулювання у сфері фармацевтики

Анотація

Одним із основаних напрямів розвитку України є набуття статусу розвиненої держави із ринковою економікою. Тому у наш час важливо враховувати переваги вільної торгівлі, а також особливості міжнародної системи правового регулювання її задля вдосконалення національної законодавчої бази. Науково-технічний прогрес набуває значущості у контексті розвитку практично усіх сфер життєдіяльності суспільства. Сьогодні важливими напрямами для створення сприятливого технічного, економічного, соціального клімату є система нормативного регулювання тих відносин, що стосуються винахідництва. Адже побудова її сприятиме формуванню конкурентоспроможності країни у контексті швидкої глобалізації і міжнародного співробітництва. Варто зазначити, що одним із міжнародних договорів, які підписуються при вступі будь-якої країни до СОТ, є угода TRIPS, що встановлює відповідні стандарти у галузі прав на об’єкти інтелектуальної власності та зобов’язує країни COT забезпечувати патентну охорону цих продуктів і їх виробничих процесів на термін 20 і більше років. Зазначені стандарти стосуються, зокрема, і лікарських засобів. Сьогодні в сфері фармацевтики спостерігається протистояння інтересів виробників лікарських засобів, які вкладають кошти у їх розробку та впровадження через право інтелектуальної власності і споживачів, що зацікавлені у доступі до ліків, у їх ефективності і безпечності для життя й здоров’я. Тому в інтересах суспільства, регулювання інтелектуальної власності щодо лікарських засобів зазнає відповідного законодавчого втручання й обмеження. Мета статті – дослідження історичних аспектів правового регулювання створення і застосування лікарських засобів в Україні, що повинно враховувати поєднання приватноправових та публічних підходів, забезпечуючи необхідні умови для регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо лікарських засобів.

Посилання

Драч О.О., Борисенко Н.М. Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.): навчальний посібник. Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. 244 с.

Передрієнко В.А. Лікарські та господарські порадники XVIII ст. Київ, 1984. URL: http://litopys.org.ua/porad/por01.htm

Тлустова Т. Історія створення фармацевтичної промисловості в Україні (2011). URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/21672

Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР в редакції від 13 листопада 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів призначених для застосування людиною : Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС2001/83 від 06 листопада 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-01#Text

Луців Н.Л. Поняття лікарського засобу як об’єкта цивільних прав. Наука онлайн : Міжнародний електронний науковий журнал. 2018. № 5. URL: http://nauka-online.com/publications/jurisprudence/2018/5/ponyattya-likarskogo-zasobu-yak-ob-yekta-tsivilnih-prav/

Вішар Ю.Ю. Законодавчий еклектизм у охороні прав на інтелектуальний лікпродукт. Часопис Київського університету права. 2019. № 4. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/download/150/138/

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закону України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII в редакції від 14 жовтня 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

Комаров В. А. Лікарські засоби як об’єкти цивільних правовідносин. Київ : Ніка-Нова, 2013. 218 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Заневська, І. В. (2023). ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА В УКРАЇНІ. Київський часопис права, (4), 38-43. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.5

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС