ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Ю. М. Рижук

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.3

Ключові слова:

місцеве самоврядування, воєнний стан, права людини, забезпечення прав, повноваження

Анотація

Стаття присвячена питанням забезпечення прав людини органами місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. У роботі розкривається конституційні основи місцевого самоврядування та їх роль у забезпеченні прав людини. Зазначається, що Конституцією України закріплено, що людина, її життя та здоров’я, честь та гідність визнаються головною соціальною цінністю. Права та свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави та не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. У роботі названо вичерпний перелік прав і свобод, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану. В досліджені арґументовано, що з урахуванням сучасної парадигми конституційного права та в умовах правового режиму воєнного стану, забезпечення основоположних прав людини здійснюється органами місцевого самоврядування та набуває особливого значення. Окрема увага у роботі приділена питанню забезпечення та реалізації права на інформацію в контексті безпеки членів територіальних громад в умовах воєнного стану в Україні. Запропоновано ключові напрями функціонування органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав людини. У статті розкрито основні аспекти наступних напрямів функціонування: співпраця з військовими адміністраціями та командуванням щодо порядку роботи та виконання окремих повноважень; забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та функціонування органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях. В межах названих сфер виділено базові види прав людини, які забезпечуються органами місцевого самоврядування. Так, співпраця з військовими адміністраціями та командуванням щодо порядку роботи та виконання окремих повноважень передбачає забезпечення рівності конституційних прав і свобод, права на життя та права на недоторканість, а також забезпечення безпеки шляхом реалізації права на інформацію. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб пов’язується в першу чергу із забезпеченням реалізації права на соціальний захист та права на житло (це право в першу чергу стосуються внутрішньо переміщених осіб, але не обмежується у забезпеченні, за потреби, і членам територіальної громади). Функціонування органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях в першу чергу стосується забезпечення права на життя та забезпечення безпеки.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (дата оновлення 01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 21.11.2022).

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 21.11.2022).

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/64/2022 (дата звернення 21.11.2022).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2005 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/389-19 (дата звернення 21.11.2022).

Миколюк А. В. Робота органів місцевого самоврядування під час воєнного стану. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. № 2 (2022). С. 67–73. URL: https://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/public/article/view/205/192 (дата звернення 21.11.2022).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14 (дата звернення 21.11.2022).

Органам місцевого самоврядування радять закрити інформацію на час війни. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14615 (дата звернення 21.11.2022).

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-17 (дата звернення 21.11.2022).

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17 (дата звернення 21.11.2022).

Про основи національного спротиву : Закон України від 16.07.2021 р. № 1702-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1702-20 (дата звернення 21.11.2022).

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1706-18 (дата звернення 21.11.2022).

Житловий кодекс України від 30.06.1983 р. № 5464-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/5464-10 (дата звернення 21.11.2022).

Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 422. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/422-2004-%D0%BF (дата звернення 21.11.2022).

Як діяти місцевій владі в умовах окупації. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14817 (дата звернення 21.11.2022).

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/333-2014-%D1%80(дата звернення 21.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Рижук, Ю. М. (2023). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Київський часопис права, (4), 25-30. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.3

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО