ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СУДОВА ПРАКТИКА ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. В. Музиченко
  • М. В. Карандась

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.25

Ключові слова:

електронні докази, джерела доказів, копія електронного доказу, електронні носії інформації, кримінальне процесуальне законодавство, судова практика

Анотація

У статті досліджується та аналізується судова практика та наукові розробки щодо використання електронних доказів у процесі доказування, а також процесуальні норми національного законодавства, що регулюють використання електронних доказів у господарському, адміністративному і цивільному судочинстві. На цій основі пропонується удосконалити кримінальне процесуальне законодавство на предмет чіткого визначення поняття та видів електронних доказів, віднесення електронних доказів до процесуальних джерел доказів, а також формування єдиного підходу у всіх процесуальних кодексах щодо застосування такої категорії як копія електронного доказу. Автори звертають увагу, що на відміну від Кодексу адміністративного судочинства, а також Господарського та Цивільного процесуального кодексів України, Кримінальний процесуальний кодекс України не містить нормативного регулювання використання електронних доказів у процесі доказування у межах кримінального провадження, що зумовлює віднесення електронного доказу до таких процесуальних джерел як речовий доказ або документ. Крім того, констатується проблема щодо використання скріншотів як одного з видів електронних доказів у межах кримінальних проваджень. Зазначається про необхідність розробки критеріїв щодо допустимості електронних доказів не лише у кримінальному провадженні, а й у цивільному, господарському та адміністративному. На підставі аналізу судової практики встановлено розбіжності в розумінні такого поняття як копія електронного доказу в кримінальному судочинстві та цивільному, господарському і адміністративному. У цьому аспекті запропоновано закріпити єдиний підхід у всіх процесуальних кодексах положення про те, що у випадку зберігання інформації з електронним відображенням на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

Посилання

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 15.12.2017. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436

Господарський процесуальний кодекс України : Кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII : станом на 7 трав. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 02.08.2022);

Цивільний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV : станом на 7 серп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 07.09.2022).

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20050706#Text (дата звернення: 07.09.2022).

Ратнова А.В. Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи використання електронних документів у доказуванні: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право / Ратнова Аліна Володимирівна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 248 с, стор. 99-101

Судді ККС ВС обговорили проблемні питання допустимості електронних доказів під час судового розгляду 28 жовтня 2021 URL: https://sud.ua/ru/news/verhovniy-sud/240273-suddi-vs-obgovorili-z-ekspertamipitannya-schodo-dopustimosti-elektronnikh-dokaziv-otrimanikh-iz-vidkritikh-dzherel.

Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10 вересня 2020 року (справа № 751/6069/19, провадження № 51-1704км20 URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/91722819

Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29 березня 2021 року (справа № 554/5090/16-к, провадження № 51-1878кмо20 URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/96074938

Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26 січня 2021 року (справа № 236/4268/18, провадження № 51-3124км20) URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/94905297

Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII : станом на 1 серп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text (дата звернення: 02.08.2022)

Постанова Одеського апеляційного господарського суду від 25.05.2018 р. у справі № 916/2916/17. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/74221083/ (дата звернення: 02.08.2022)

Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.02.2018 р. у справі № 904/8346/17. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/72091879/ (дата звернення: 02.08.2022)

Ухвала Великої Палати Верховного суду № 9901/43/19 (П/9901/43/19) від 14.02.2019. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79883385 (дата звернення: 26.03.2021)

Постанова Верховного Суду від 16.03.2020 р. у справі № 910/1162/19. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/88244984 (дата вернення: 02.08.2022).

Ухвала Верховного Суду № 404/4623/15 а (8а/404/1/18) від 04.03.2019 р. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/80269049 (дата звернення: 26.03.2021)

Постанова Верховного Суду від 27.11.2018 р. у справі № 914/2505/17. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/78450568 (дата звернення: 02.08.2022)

Постанова Верховного Суду від 19.03.2019 р. у справі № 925/1027/15. URL:https://protocol.ua/ua/postanova_kgs_vp_vid_19_03_2019_roku_u_spravi_925_1027_15/ (дата звернення: 02.08.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Музиченко, О. В., & Карандась, М. В. (2022). ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СУДОВА ПРАКТИКА ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ. Київський часопис права, (2), 168-174. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.25

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА