АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН, РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЗАКОНОПРОЕКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Ю. І. Цвіркун

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.17

Ключові слова:

воєнний стан; право на суд; закон; адміністративний суд; адміністративне судочинство; судовий захист

Анотація

У статті подано аналіз новел законодавства, рекомендацій Верховного Суду та Ради суддів України, а також зареєстрованих Верховною Радою України законопроектів, спрямованих на удосконалення адміністративного судочинства в Україні під час воєнного стану. Наголошено, що, незважаючи на умови воєнного стану, конституційне право на судовий захист не може бути обмеженим. Навіть в цих непростих умовах право фізичних та юридичних осіб щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, яке гарантоване статтею 55 Конституції України, має бути забезпечене державою. Звернено увагу на зусилля, вчинені органами системи правосуддя та іншими органами влади щодо покращення ситуації у сфері судочинства у період воєнних дій та на перешкоди у цій сфері, які, зокрема, парламент намагається усунути шляхом прийняття змін до законодавства, у тому числі і до Кодексу адміністративного судочинства України. Аргументовано на необхідності створення дієвих механізмів на рівні закону, які б працювали і забезпечували доступність до правосуддя у воєнний час, сприяли справедливому, неупередженому та своєчасному розгляду й вирішенню адміністративних справ та ефективному захисту прав, свобод та інтересів особи від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Акцентується, що оперативне вироблення нових концепцій адміністративного судочинства та перспективи їх подальшої практичної реалізації залежать від розв’язання назрілих проблем в правовому полі та адміністративної і судової практики. Проаналізована діяльність судів у період з 24.02.2022 по 02.05.2022. Розглянуто способи удосконалення норм матеріального і процесуального права щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 / Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 12.05.2022).

Про продовження строку дії воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 14 березня 2022 р. № 133/2022 / Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2022#Text (дата звернення: 12.05.2022).

Про продовження строку дії воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 18 квітня 2022 р. № 259/2022 / Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259/2022#Text (дата звернення: 12.05.2022).

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 12.05.2022).

Шабаровський Богдан. Стан правосуддя під час війни. 06 квітня 2022 р. URL: https://vkp.ua/publication/stan-pravosuddya-pid-chas-viyni (дата звернення: 12.05.2022).

Як працює судова система під час війни. Інтерв'ю із головою Верховного Суду. 23 квітня 2022 р. URL: https://suspilne.media/220869-ak-pracue-sudova-sistema-pid-cas-vijni-intervu-iz-golovou-verhovnogo-sudu/(дата звернення: 12.05.2022).

Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 12.05.2022).

Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни підсудності судів: від 03 березня 2022 р. № 2112-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2112-20#Text (дата звернення 12.05.2022).

Особливості здійснення правосуддя на території, на якій введено воєнний стан. Верховний Суд. 04 березня 2022 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1261727/ (дата звернення: 12.05.2022).

Усім судам України: Рада суддів України оприлюднила рекомендації роботи судів в умовах воєнного стану. Рада суддів України. 02 березня 2022 р.

URL: http://rsu.gov.ua/ua/news/usim-sudam-ukraini-rsu-opublikuvala-rekomendacii-sodo-rooti-sudiv-vumovah-voennogo-stanu (дата звернення: 12.05.2022).

ДСА України про здійснення правосуддя в умовах війни станом на 26 квітня 2022 року. Державна судова адміністрація України. 26 квітня 2022 р. URL: https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1270501/(дата звернення: 12.05.2022).

ДСА України про здійснення правосуддя в умовах війни станом на 2 травня 2022 року. Державна судова адміністрація України. 02 травня 2022 р. URL: https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1271621/ (дата звернення: 12.05.2022).

Про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у виді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці: проект Закону України (реєстр. № 7292 від 15.04.2022). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39443 (дата звернення: 12.05.2022).

Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану: проект Закону України (реєстр. № 7315 від 26.04.2022). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39495 (дата звернення: 12.05.2022).

Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України (щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану: проект Закону України (реєстр. № 7316 від 26.04.2022). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39489 (дата звернення: 12.05.2022).

Прокопенко Світлана. У Раді пропонують змінити порядок судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 09 травня 2022 р. URL: https://dejure.foundation/tpost/glbsh4fui1-u-rad-proponuyut-zmnitiporyadok-sudochi (дата звернення: 12.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Цвіркун, Ю. І. (2022). АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН, РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЗАКОНОПРОЕКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ. Київський часопис права, (2), 111-117. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.17

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО